Foto: Magnus Aronson/IKON

Körer

Att sjunga i kör är roligt och utvecklande på så många sätt.

Du får, tillsammans med andra människor, sjunga bra musik, medverka på gudstjänster och olika musikevenemang och kanske får du stora musikupplevelser! Du utvecklar musikalitet, gehör, not- och allmänna musikkunskaper. Musik, och inte minst körsång, har dessutom visat sig vara bra för din hälsa!

 

Det finns flera körer, från nybörjare till mer rutinerade sångare, för barn och unga, för vuxna och äldre. Att sjunga i kör är Sveriges största och mest levande folkrörelse. Svenska kyrkan har alltid varit en av de största arrangörerna av körverksamhet. Det beror förstås på att det finns naturliga behov av körsång i gudstjänsterna. Att få berika och förstärka budskapet känns viktigt. Dessutom är det ett fantastiskt sätt att träffas och utöva en hobby. Körsång har bevisade hälsoeffekter och ger människor ur olika sociala sammanhang tillfälle till umgänge. Det finns en fantastisk skatt av kyrkomusik just för kör.

Svenska kyrkan i Borlänge erbjuder flera olika körer, för barn och vuxna, med olika inriktningar.

Välkommen att ta kontakt med respektive körledare om du vill anmäla dig eller ditt barn, eller har frågor om körverksamheten. 

BARNKÖRER

Kvarnsvedens kyrka 
Kvarnsvedens barnkörer är uppdelade i två grupper, en för lågstadiebarn och en för mellanstadiebarn. Vi sjunger både vanliga sånger och sånger man sjunger i kyrkan. Barnkörerna sjunger på familjegudstjänster i Kvarnsvedens kyrka, varje är görs ett luciatåg och en vårkonsert. Som avslutning på vårterminen åker båda körerna till Furuvik.
Körerna övar varje vecka och startar varje körövning med en kort fika, smörgås och frukt. Det kostar ingenting att vara med i körerna, men en mindre avgift tas ut vid körresor. Det viktigt att man försöker vara med på alla övningar och uppsjungningar under terminen.

- Miniorkören för årskurs 1-2, torsdagar kl 14.30–15.20
Sjunger lättare sånger som lärs ut på gehör, leker musiklekar och upptäcker rösten. Kanske har du fler toner än du tror!

- Juniorkören från årskurs 3-5, torsdagar kl 15.30–16.30 
Alla barn har en körpärm med texter och noter att sjunga från, men vissa sånger lärs även här ut på gehör. Vi fortsätter att arbeta med tonbildning och därmed upptäcka rösten. Även lättare musikteori.

- Ungdomskören från årskurs 6 och uppåt, torsdagar kl 16.30–17.30 

Kontakt/anmälan Eva Lövgren, 070-562 91 73 eller Katarina Hindriks, 072-454 04 46.

Torsångs församlingshem 
- Sångfåglarna för 6-8 år, onsdagar kl. 14.15-15.15
Sångfåglarna är församlingens yngsta kör. Vi sjunger kända barnsånger blandat med nya sånger där vi tillsammans upptäcker glädjen i att sjunga i kör. All inlärning sker utantill och barnen får utveckla sin musikalitet och sitt självförtroende. Sångfåglarna sjunger i kyrkan någon gång per termin, medverkar i en Lucia- och julshow och ger en egen konsert i slutet av vårterminen.

- Musikalkören från 9 år och uppåt, tisdagar kl. 16.00-17.00 
Vi sjunger en blandad repertoar och börjar även att sjunga i stämmor. På höstterminen har vi en stor Lucia- och julshow tillsammans med Sångfåglarna och på vårterminen sätter vi upp en musikal. Vi sjunger även i kyrkan några gånger per år.
Kontakt/anmälan Helene Larsson, 070-379 74 02. 

VUXENKÖRER  

Jakobsgården
- Jakobskören, blandad fyrstämmig kör.  Övar tisdagar kl. 19-21
Jakobskören är knuten till Jakobsgården i Stora Tuna församling i Borlänge, där de regelbundet sjunger på gudstjänster och konserter. Kören sjunger både sakral och profan repertoar och framför gärna större klassiska verk. Bland dessa kan nämnas Requiem av Fauré, Petite Messe Solenelle av Rossini, Messias av Händel, Juloratorium av Saent-Saens och flera av Bachs kantater. Jakobskören har även medverkat vid produktioner i Dalhalla, bl a som operakör i La Traviata av Verdi och har konserterat utomlands, i Italien, Holland, Estland och Danmark.
Viss körvana och notkunskaper är önskvärda, men inte ett krav.
Frågor och anmälan till Eva Lövgren, 070-676 83 73.

- EFS-kören - Vilande
Kontakt Olof Gustavsson, 0243-23 74 91

Stora Tuna prostgård
- Stora Tuna kammarkör, blandad fyrstämmig kör.
Vi träffas på torsdagar kl. 19-21
Kontakt Anita Sundmark, 0243-771 28, 070- 676 80 77.

Tycker du om att sjunga, spelar något instrument eller har musikkunskap?
Ta chansen, STORA TUNA KAMMARKÖR  SÖKER SÅNGARE!
Stora Tuna Kammarkör är en blandad fyrstämmig kör som träffas på torsdagar  kl. 19-21 i Stora Tuna prostgård.

Under 2023 har vi flera mål att jobba med såsom Missa Brevis av Monica Dominique och ”I välsignan och fröjd” av Alf Hambe och Hans Kennemark.
Vi älskar att uttrycka oss via körsången och att sjunga i Stora Tuna kyrka, vill du sjunga eller spela med oss? Kontakta körledare och organist Anita Sundmark på telefon: 0243-771 28 eller 070- 676 80 77. Vi startar torsdag 19/1 kl 19.00,

VARMT VÄLKOMMEN!

Stora Tuna kammarkör hette tidigare Stora Tuna kyrkokör, men sedan -90 talet heter vi nu Stora Tuna kammarkör. Vi ansvarar för körsången vid de kyrkliga högtiderna som advent, jul, påsktiden och midsommar.  Vid midsommardagens gudstjänst har folkdansmässan ”Träd in i dansen” av P Harling/S Bågenfelt, framförts ett 20-tal gånger under årens lopp. Kören sjunger också vid Wallinhögtider. Vart tredje år delas ett Wallinpris ut av Wallinsamfundet. 

Du som är medlem i kören får sjunga en blandad repertoar som sträcker sig från renässans (J Desprès ) till nutid (Olle Lindberg/Lars Roos/S-D Sandström). Vanligtvis har vi en konsert på våren och en i juletid.

Något som också varit roligt är att vi kunnat åka på läger till Tällbergsgården, Tällberg och resor till Stockholm för att sjunga i Slottskyrkan, Kungliga slottet.

Torsångs församlingshem
- Torsångs kyrkokör övar tisdagar kl. 19-21
Torsångs kyrkokör övar varje tisdagkväll i församlingshemmet. Det är en fyrstämmig blandad kör som hösten 2001 firade 100-årsjubiléum. Kören har gjort många resor genom åren bl.a. till Norge, England, Finland, Österrike, Italien och Skottland. Kören sjunger en mycket blandad repertoar och medverkar förutom vid gudstjänster och konserter även vid midsommarfirandet i Torsång. Tillsammans med Tuna-kören ger de varje år en pingstkonsert, midsommarkonsert och en julkonsert i kyrkan, då under namnet Tuna-Torsångskören.
 Kontakt Helene Larsson, 0243-771 26 /070-379 74 02.