Foto: Magnus Aronson/IKON

Vuxenkörer

Att sjunga i kör är roligt och utvecklande på så många sätt.

Du får, tillsammans med andra människor, sjunga bra musik, medverka på gudstjänster och olika musikevenemang och kanske får du stora musikupplevelser! Du utvecklar musikalitet, gehör, not- och allmänna musikkunskaper. Musik, och inte minst körsång, har dessutom visat sig vara bra för din hälsa!

 

Det finns flera körer, från nybörjare till mer rutinerade sångare, för barn och unga, för vuxna och äldre. Att sjunga i kör är Sveriges största och mest levande folkrörelse. Svenska kyrkan har alltid varit en av de största arrangörerna av körverksamhet. Det beror förstås på att det finns naturliga behov av körsång i gudstjänsterna. Att få berika och förstärka budskapet känns viktigt. Dessutom är det ett fantastiskt sätt att träffas och utöva en hobby. Körsång har bevisade hälsoeffekter och ger människor ur olika sociala sammanhang tillfälle till umgänge. Det finns en fantastisk skatt av kyrkomusik just för kör.

Svenska kyrkan i Borlänge erbjuder flera olika körer, för barn och vuxna, med olika inriktningar.

Välkommen att ta kontakt med respektive körledare om du vill anmäla dig eller ditt barn, eller har frågor om körverksamheten. 

Våra fantastiska körer

Stora Tuna prostgård
Stora Tuna kammarkör, blandad fyrstämmig kör.
Vi träffas på torsdagar kl. 19-21
Kontakt Anita Sundmark, 0243-771 28, 070- 676 80 77.

Stora Tuna kammarkör hette tidigare Stora Tuna kyrkokör, men sedan -90 talet heter vi nu Stora Tuna kammarkör. Vi ansvarar för körsången vid de kyrkliga högtiderna som advent, jul, påsktiden och midsommar.  Vid midsommardagens gudstjänst har folkdansmässan ”Träd in i dansen” av P Harling/S Bågenfelt, framförts ett 20-tal gånger under årens lopp. Kören sjunger också vid Wallinhögtider. Vart tredje år delas ett Wallinpris ut av Wallinsamfundet. 

Tycker du om att sjunga, spelar något instrument eller har musikkunskap?
Ta chansen, STORA TUNA KAMMARKÖR  SÖKER SÅNGARE!
Stora Tuna Kammarkör är en blandad fyrstämmig kör som träffas på torsdagar  kl. 19-21 i Stora Tuna prostgård.

Torsångs församlingshem
Torsångs kyrkokör övar tisdagar kl. 19-21
Torsångs kyrkokör övar varje tisdagkväll i församlingshemmet. Det är en fyrstämmig blandad kör som hösten 2001 firade 100-årsjubiléum. Kören har gjort många resor genom åren bl.a. till Norge, England, Finland, Österrike, Italien och Skottland. Kören sjunger en mycket blandad repertoar och medverkar förutom vid gudstjänster och konserter även vid midsommarfirandet i Torsång. Tillsammans med Tuna-kören ger de varje år en pingstkonsert, midsommarkonsert och en julkonsert i kyrkan, då under namnet Tuna-Torsångskören.
 Kontakt Helene Larsson, 0243-771 26 /070-379 74 02. 

Jakobs kapell
JAKOBSKÖREN,
fyrstämmig blandad kör
Övar tisdagar 19.00-21.00 i Jakob kapell

Jakobskören är en fyrstämmig bladad kör som sjunger regelbundet på gudstjänster och konserter runt om i församlingen. Jakobskören sjunger gärna både sakral och profan musik men är framför allt intresserad av den klassiska körmusiken och sjunger gärna större kyrkomusikaliska verk. Senast Förklädd Gud med musiker och solister men har också bl a framfört Faurés Requiem, Petite Messe Solenelle av Rossini, Juloratoriet av Saint-Saëns och flera av Bachs kantater.

Kontakt Eva Löfgren, 070-676 83 73 eva.lovgren@svenskakyrkan.se