En träklubba ligger på ett bord.
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Kallelse till kyrkofullmäktige i Stora Tuna och Torsångs pastorat

Tid: onsdag den 14 juni 2023 kl.19.00 Plats: Hagakyrkan

Kyrkofullmäktige i Stora Tuna och Torsångs pastorat
 
Plats             Hagakyrkan
Tid                Onsdag den 14 juni 2023 kl.19.00 

Kungörelse med ärendelista har anslagits på pastoratets anslagstavla 
vid Stora Tuna kyrka samt på www.svenskakyrkan.se/borlange minst en vecka före sammanträdesdagen.
                
Ärenden
  1.  Mötets öppnade och upprop
  2.  Parentation
  3.  Val av två justeringsledamöter och tid för justering 
  4.  Revisionsberättelse 2022
  5.  Årsredovisning 2022 (Lotta Wallin, Servicebyrån)
  6.  Verksamhetsberättelse med måluppfyllelse för Stora Tuna och Torsångs                pastorat 2022 
  7.  Ansvarsfrihet 2022
  8.  Policy för sociala medier Stora Tuna och Torsångs pastorat
  9.  Fyllnadsval
10.  Dag och tid för kyrkofullmäktige i november 2023
11. Lägesrapport ombyggnad Hagakyrkan
12.  Information
13.  Uppvaktningar

Olof Rydell
ordförande

Välkomna att delta på kvällsmässan i Hagakyrkan som börjar kl. 18.00.

Meddelande om förhinder lämnas till: 
Elisabet Wixby, 0243-771 06
elisabet.wixby@svenskakyrkan.se

Ersättarna delges kallelsen för kännedom