En träklubba ligger på ett bord.
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Kallelse till kyrkofullmäktige i Stora Tuna och Torsångs pastorat

Kyrkofullmäktige Stora Tuna och Torsångs pastorat

Tid: onsdag den 15 juni kl. 18:00. Plats: Jaxrummet, Jakobsgården

Kungörelse med ärendelista anslås på pastoratets anslagstavla vid Stora Tuna kyrka samt på www.svenskakyrkan.se/borlange minst en vecka före sammanträdesdagen.

Ärenden
1.   Mötets öppnade och upprop
2.   Uppvaktningar
3.   Val av två justeringsledamöter och tid för justering
4.   Årsredovisning 2021 (Lotta Wallin, Servicebyrån)
5.   Revisionsberättelse 2021
6.   Verksamhetsberättelse med måluppfyllelse för
       Stora Tuna och Torsångs pastorat 2021
7.   Ansvarsfrihet 2021
8.   Svar på motion om parkeringsplatser vid Torsångs kyrka
9.   Val av församlingsråd 2022-2025
10. Lägesrapport ombyggnad Hagakyrkan
11. Revidering av församlingsinstruktionen
12. Information

Olof Rydell
ordförande

Eftersom införande av Digital arbetsplats sker vecka 23 (7/6-12/6) har pastoratets personal inte tillgång till tjänstedator och tjänstetelefon denna vecka, eventuellt ännu längre om problem uppstår.

Anmälan om förhinder kan lämnas till Elisabet Wixby på telefon 073-617 10 80 eller wixby@hotmail.com

Ersättarna delges kallelsen för kännedom