Information i Coronatid

Vi har fortfarande en svår och oklar situation när det gäller Corona-
pandemin. Smittspridningen är fortsatt väldigt stor. Människor är fortsatt sjuka, och människor mister fortsatt tragiskt nog livet. Det finns med andra ord all anledning att fortsätta följa myndigheternas rekommendationer.

Pandemin har påverkat oss på många olika sätt, en del av oss mer en del mindre. Klart är att vi kommer att få leva med konsekvenserna under lång tid.

Det är också så att vi under tidens gång lärt oss att anpassa vår verksamhet efter myndigheternas rekommendationer och den kunskap om smitt-spridningen som hela tiden utvecklas.

I det mörka finns fortsatt också hopp. Hopp om vaccinet, hopp i att våren är här. Hopp om att vi snart får vara tillsammans igen.

Tillsvidare gäller: Vid dop och vigsel, exklusive personal.

Stora Tuna kyrka 50
Torsångs kyrka 40
Amsbergs kapell 40
Väster Tuna kapell 30
Kvarnsvedens kyrka 20

Antal personer som får medverka beror på vilken lokal det gäller. Detta för att antal personer beräknas på lokalens storlek.

I Smälla gravkapell är det max 8 deltagare
Pilgrimskapellet max15 deltagare, exklusive personal.

Begravningscermonin kan ske utomhus, Max 100 deltagare utan anvisad plats.

Allt gott!

Per Henriksson Lerström, kyrkoherde

”Vi finns och syns på många olika sätt”

Samtalsakuten
Samtalsakutens verksamhet är öppen för människor som befinner sig i någon livskris snabbt skall få komma till stödsamtal.
Alla samtal sker utan journaler eller annan form av dokumentation och samtalen skyddas av tystnadsplikt.

Samtalsakutens telefontider

Tid för samtal bokas via telefon 0243-126 06

Måndag, tisdag kl. 8.15-10.30 och kl. 12.45-14.30
Onsdag kl. 12.45-13.45
Torsdag kl. 8.15-10.30 och kl. 12.45-14.30
Fredag kl. 8.15-9.30 och kl. 12.45-13.45

Besöksadress: Målaregatan 1
Postadress: Svenska kyrkan, 781 81 Borlänge

 

Jourhavande präst – utökat samtalsstöd
Vid behov – Ring 112 och be att få bli kopplad till Jourhavande präst. Den som svarar är präst inom Svenska kyrkan. Jourhavande präst tar emot samtal alla dagar kl. 17.00-08.00, även om du befinner dig utomlands. Du kan ringa om du är ledsen, rädd, orolig, eller känner dig ensam. 
Det går även att chatta eller skriva digitalt brev.

Sverigefinska telefonjouren Palveleva puhelin förstärker med fler jourmedarbetare, och nås på 020-26 25 00 alla kvällar mellan klockan 21:00 och 24:00.

Stödnummer för döva
öppet mån-, ons- och fredagar kl. 10-1. Döva boende i Dalarna och Västmanland ringa in på följande bildtelefon: svenskakyrkan@ectalk.se
Numret bemannas i första hand av teckenspråkiga präster och är öppet för alla oavsett livsåskådning eller trosuppfattning.

Mer information finns på Jourtelefon för döva

Öppna mig för din kärlek. Världen behöver mig. Världen behöver din kärlek strömmande genom mig.

- Sv psalm 96 vers 1 -