Hopp och förnyelse!

Ulla Nordlien, pastoratskyrkorådets ordförande skriver:

Vi lever just nu i en tid med mycket frustration, sorg och oro när Covid19 pandemin drabbat vår bygd så hårt.

Vårt uppdrag som kyrka är lika aktuellt och angeläget som någonsin tidigare. Vi har ansvar för den kyrkliga verksamheten för alla som vistas i församlingarna. Vi har skyldighet att tillhandahålla dop, konfirmation, vigsel- och begravningsgudstjänster.

Håll i, håll ut, ställ in, ställ om säger myndigheterna.
Mitt i detta ska vi som kyrka förhålla oss. Vi befinner oss i en prövningens tid, men vi måste tro och hoppas på att allt vårt gemensamma arbete för och i vår kyrka snart åter kan öppnas upp igen till allt det vanliga.

Som ett led i att ställa om har vi under våren bl a förändrat kyrkorådets sammanträdesformer från närvarande form till telefonsammanträden.

 

Psalm 730

Må din väg gå dig till mötes 
och må vinden vara din vän
och må solen värma din kind
och må regnet vattna själens jord 
och tills vi möts igen
må Gud hålla dig i sin hand