Hej Anders! Vad gör du nuförtiden?

Jag är präst i Borlänge igen! Det känns roligt och jag känner mig välkommen!

Jag tjänstgör 50% som häktespräst i Falun och den andra halvan är jag församlingspräst i Borlänge. Det blir många dop, vigslar och begravningar. Nio dop på en månad, roligt och fantastiskt! Trots Corona hittar människor och kyrka sätt att mötas och dela värdefulla livsriter, inte som vanligt men på andra sätt.

Du har provat olika grenar av prästyrket, berätta.

Ja, jag har varit församlingspräst, kyrkoherde, distriktspräst, studentpräst och nu häktespräst.
Jag känner mig fortfarande nyfiken och vill utvecklas som människa och präst.

I rollen som häktespräst möter jag människor som efterfrågar mina tjänster på ett annat sätt. Behovet av samtal är stort.  Det finns en stark förväntan och stort förtroende från ledning, personal och häktande på mig och mitt uppdrag. Jag får ikläda mig rollen som församlingens och stiftets representant, att vara den som besöker den människa som är häktad.

Det är starka känslor i samtalen. Oro för livet, förtvivlan, skuld, ansvar, förlåtelse, gottgörelse. Samtal som skyddas av prästens tystnadsplikt.

Det är viktigt att komma ihåg att den häktade inte är dömd innan dom meddelats.

Det ska sägas att förtroendet och immuniteten för den personliga integriteten har stor respekt inom sjukvården, försvaret och kriminalvården och att människor garanteras möjlighet till andlig vård.

Tack Anders för att du ville dela detta med oss.

Vad har du under armen?
En symbol och samtidigt ett skydd för huvudsaken (smiley). Miljöarbete för hållbarhet är viktigare än någonsin. Cykla är en bra grej på många sätt!