Foto: Magnus Aronsson/IKON

Och låt oss vara levande ljus för varandra

Sprid värme, tröst och hopp! ber Anna Hartwig, präst.

Sinnesrobönen: 

Gud, ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra, mod att förändra det jag kan, och förstånd att inse skillnaden.

Anna Hartwig, präst