En resa i rum och tid

Luthervandring 2017: Lena Sevdin Lund i rollen som kyrkoherde Jacob Guthrell.

En resa i rum och tid
Vi är säkert flera som någon gång önskat kliva in i en tidsmaskin för att färdas bakåt i tiden. Tänk att få vara med och verkligen uppleva hur det var på stenåldern, på medeltiden eller på tidigt 1900-tal. Eftersom det fortfarande inte finns några tidsmaskiner kan vi med hjälp av fantasi och kreativitet åtminstone leka att vi reser tillbaka i tiden.

I Stora Tuna kyrka har vi gjort en tidsresa för att möjliggöra möten med några personer som levt de senaste femhundra åren. Första landade vi i Wittenberg, hemma hos Käthe och Martin Luther. De berättade om sin tid, om påven och om sin kritik mot avlatsbreven. Martin Luther berättade om sina teser och om sin övertygelse om att Guds nåd och förlåtelse räcker åt alla.

Därefter reste vi framåt i tiden och mötte en av Stora Tunas kyrkoherdar under 1600-talet, nämligen Jacob Guthreus. Han hade mycket att göra, inte minst tack vare alla husförhör som skulle till. Dessutom väntade han finbesök från Stockholm. Ingen mindre än drottning Kristina var i antågande.

 

 

”…som verkligen sliter sitt hår för att hitta de rätta orden”

Ungefär 200 år senare möter vi Johan Olof Wallin, som verkligen sliter sitt hår för att hitta de rätta orden. Han håller som bäst på med sina psalmer, och söker inspiration i kyrkans tjocka väggar.

Därefter reser vi in i 1900-talet och möter två byggarbetare i färd med att slutföra byggandet av kyrkans torn. De är väldigt stolta över sin insats och pekar ut vad de har gjort. Nu kvarstår bara att riva byggnadsställningen. De utmanar oss också att prova på den ädla konsten att bygga ett valv. Både styrka och teknik visar sig vara nödvändigt.

Därefter kliver vi in i nutiden och inser att våra liv och vårt sammanhang hör samman med dem som levt före oss. Martin Luthers idéer, Wallins psalmer liksom kyrkans torn består, och lär så göra länge till.

Text: sofia.mogard@svenskakyrkan.se, präst i Stora Tuna och Torsångs pastorat.

Luthervandring 2017: Linnea Dixgård och Elisabeth Holm som tornbyggare
Luthervandring 2017: Per Nilsson föreställer David Klöcker Ehrenstrahl som målat altartavlan