Diakonicentrum i Jakobsgården

En utsträckt hand till alla som behöver.

Diakonerna samverkar med olika nätverk i Borlänge. De arbetar för att ge stöd, trivsel och gemenskap. Genom det diakonala arbetet nås många människor som är sjuka, ensamma eller hemlösa.

Några exempel på verksamhet som de erbjuder är besök och samtal, sorgegrupper, anhörigstöd, väntjänst, promenadgrupper, sopplunch, trivselträffar, 80 och 90-års fester, sommarvecka, Jul tillsammans, integration och samvaro.

Hjälp oss hälpa
Varje vecka delar vi ut matkassar till behövande. Ett samarbete med andra för att hjälpa utsatta personer i Borlänge. 

Café Jakoppen
Här fikar du till självkostnadspris!