Foto: Johannes Frandsen

Dags att nominera till församlingsråden för Stora Tuna och Torsångs pastorat

Här finns information och nomineringsblankett.

Nu är det det är dags att nominera personer till församlingsråden i Stora Tuna och Torsångs pastorat!

Nomineringsmöten hålls tisdag 7 juni kl.18.00 i Prostgården. 
Torsdag 9 juni kl. 18.00 i Torsångs församlingshem.

Här hittar du församlingsrådets folder

Här hittar du nomineringsblankett

Nomineringsblanketter lämnas eller skickas till Elisabet Wixby på pastorsexpeditionen senast 6 juni.
Adressen är: Svenska kyrkan 781 81 Borlänge. 
Besöksadress: Annexet Prostgårdsallén 11