Foto: Magnus Aronson/Ikon

Biskop Mikael är på besök för visitation.

Visitationen pågår under v. 39 och avslutas med visitationstämma.

Biskop Mikael Mogren är på besök i Svenska kyrkan Borlänge.

Det ingår i biskopens uppdrag att göra visitationer, ett längre besök, i Västerås stifts församlingar och pastorat. En visitation ger tillfälle till utvärdering, främjande och reflektion över att vara kyrka i ett speciellt sammanhang. I detta ligger också möjligheten att forma pastoratets framtid och synliggöra Svenska kyrkans roll och uppdrag lokalt. 

Visitationen i Borlänge äger rum under vecka 39 och det kommer att finnas flera programpunkter som är öppna för allmänheten. På onsdagen deltar biskop Mikael i kvällsmässan i Hagakyrkan och kommer därefter att träffa pastoratets ungdomsgrupp för dialog och svara på deras frågor. 

Under torsdagen kommer biskopen att vara på plats på diakonicentrum i Jakobs kapell för att möta samverkansgrupper och ideella. Därefter väntas ett besök på Erikshjälpen för ett möte med personal och kunder.

Det blir med andra ord en händelserik vecka med många fina möten i alla åldrar. Från barnverksamhet till Vångens dagledighetsträff. 

– Vi har förberett oss länge på visitationen och ser med stolthet fram emot att visa upp vad vi gör och vilken viktig roll Svenska kyrkan har i Borlänge. Samhället är i ständig förändring, vilket gör att vårt arbete aldrig kan stå still för att lyckas möta upp församlingsbornas alla olika behov. Det finns mycket att vara stolt över inom pastoratet, vår diakonala samverkan och nya sätt att möta barn och unga inte minst, säger kyrkoherde Per Henriksson Lerström.

Visitationen avslutas med mässa i Stora Tuna kyrka söndagen den 1 oktober kl. 11.00. Därefter är det visitationsstämma med enklare lunch i Stora Tuna prostgård, dit alla är välkomna.

Under stämman kommer biskopen bland annat att hålla sitt visitationstal och delge sina intryck och tankar kring pastoratet. Här finns även möjlighet att ställa frågor till biskopen.

Mässan kräver ingen föranmälan, men deltagande vid lunch och visitationstämman gäller endast föranmälda. 
Sista anmälningsdag var onsdag 27/9.

För frågor gällande biskopsvisitationen, vänligen kontakta:
Per Henriksson Lerström, kyrkoherdeTel. 0243-771 08 mail: per.lerstrom@svenskakyrkan.se