Närbild på en barnkör som sjunger i ett klassrum.
Foto: Christopher Schauz /Ikon

Barn och ungdomskör

Här får barnen ta plats och bokstavligt sjunga ut.

Att sjunga i kör är att skapa något tillsammans, alla med sin unika röst och personlighet. Vi sjunger sånger och lär oss på ett lekfullt sätt not och rytm. 

VÅRA OLIKA  BARNKÖRER
Kvarnsvedens kyrka 
Kvarnsvedens barnkörer är uppdelade i två grupper, en för lågstadiebarn och en för mellanstadiebarn. Vi sjunger både vanliga sånger och sånger man sjunger i kyrkan. Barnkörerna sjunger på familjegudstjänster i Kvarnsvedens kyrka, varje är görs ett luciatåg och en vårkonsert. Som avslutning på vårterminen åker båda körerna till Furuvik.
Körerna övar varje vecka och startar varje körövning med en kort fika, smörgås och frukt. Det kostar ingenting att vara med i körerna, men en mindre avgift tas ut vid körresor. Det viktigt att man försöker vara med på alla övningar och uppsjungningar under terminen.

- Miniorkören för årskurs 1-2, torsdagar kl 14.30–15.20
Sjunger lättare sånger som lärs ut på gehör, leker musiklekar och upptäcker rösten. Kanske har du fler toner än du tror!

- Juniorkören från årskurs 3-5, torsdagar kl 15.30–16.30 
Alla barn har en körpärm med texter och noter att sjunga från, men vissa sånger lärs även här ut på gehör. Vi fortsätter att arbeta med tonbildning och därmed upptäcka rösten. Även lättare musikteori.

Kontakt/anmälan:  Eva Lövgren, 070-562 91 73 eller Katarina Hindriks, 072-454 04 46.

Torsångs församlingshem 
- Sångfåglarna för 6-8 år, onsdagar kl. 14.15-15.15
Sångfåglarna är församlingens yngsta kör. Vi sjunger kända barnsånger blandat med nya sånger där vi tillsammans upptäcker glädjen i att sjunga i kör. All inlärning sker utantill och barnen får utveckla sin musikalitet och sitt självförtroende. Sångfåglarna sjunger i kyrkan någon gång per termin, medverkar i en Lucia- och julshow och ger en egen konsert i slutet av vårterminen.

- Musikalkören från 9 år och uppåt, tisdagar kl. 16.00-17.00 
Vi sjunger en blandad repertoar och börjar även att sjunga i stämmor. På höstterminen har vi en stor Lucia- och julshow tillsammans med Sångfåglarna och på vårterminen sätter vi upp en musikal. Vi sjunger även i kyrkan några gånger per år.
Kontakt/anmälan:  Helene Larsson, 070-379 74 02.