Att arbeta inom begravningsverksamheten

Här finns flera olika yrkeskategorier

På begravningsverksamheten arbetar ca 18 heltidsansällda  personer.
Under sommaren tillkommer ca. 20 styckens säsongsarbetare. 

Här finns det många yrkeskategorier- begravningschef, arbetsledare, trädgårdstekniker, assistenter, kyrkogårdsarbetare, reparatörer och maskinförare.