Asktäcken

Två nya asktäcken tas i bruk

Lena Croner, enhetsansvarig begravningsverksamheten och Per Henriksson Lerström, kyrkoherde visar asktäcke.

Två nya asktäcken kommer att tas i bruk med början 25 maj 2020.  Asktäcket kan placeras över den kartong som askan förvaras i. Detta kan ske i samband med begravningsakt, s.k. akt med urna eller i anslutning till nedsättningen av aska/gravsättningen.

Asktäcket ger möjlighet till ytterligare ett alternativ. Detta är en nyhet och formerna för användandet får utvecklas efterhand.

Begravningsverksamheten ansvarar för täckena och de får nyttjas vid alla former av akter/ceremonier. Det finns ett täcke i Norra griftegården och ett i Stora Tuna gravkapell. 

Bokning av täcket sker vid Pastorsexpeditionen, 0243-771-01