Begränsade öppettider torsdag 18/11 på pastors- och kyrkogårdsexpeditionen

Se öppettiderna här

Pastorsexpeditionen och kyrkogårdsexpeditionen har ändrade öppettider torsdag 18/11 p.g.a utbildning.

Öppet mellan kl. 12.30-14.00.

Från fredag 19/11 är det öppet som vanligt!

Välkommen!