Meny

88 öre - Kyrkoavgift och medlemskap

Som medlem i Svenska kyrkan betalar du en kyrkoavgift. Kyrkoavgiften beslutas av kyrkofullmäktige i den lokala församlingen/pastoratet och finansierar de lokala församlingarnas verksamheter. En liten del av kyrkoavgiften går till Västerås stift samt Svenska kyrkan nationellt.

I Stora Tuna och Torsångs pastorat är kyrkoavgiften 88 öre per skattekrona och går till:

 

Barn- och familjeverksamhet med öppen förskola, barntimmar, miniorer, juniorer, maxiorer, körer, dagkollo, riddarskola och EFS-scouter.

Besök och gudstjänster på serviceboenden och vårdinrättningar.

Cafékvällar med samvaro och musik/föredrag.

Diakoni — Svenska kyrkans sociala verksamhet. En utsträckt hand när vi känner oss ensamma och sorgsna, ex. sorgegrupper, men också i fest och glädje vid 80-årsfester, trivselträffar och promenadgrupper.

Finskspråkig verksamhet

Dop-, vigsel- och begravningsgudstjänster

Förnyelse av vigsellöften

Församlingshem för Svenska kyrkans verksamhet, dop- och begravningskaffe, bröllopsmiddag m.m.

Gudstjänster för delaktighet, gemenskap och mångfald, avskildhet, stillhet och integritet.

Hjälp oss hjälpa - utdelning av matkassar till behövande barnfamiljer och gäststudenter, ett projekt tillsammans med ICA Kvantum och EFS missionsförening.

Häktespräst

Integration, mångkultur och religionsdialog

Internationell solidaritet med insamlingar till Svenska kyrkans internationella arbete.

Jul- och Påskvandringar

Konfirmationsläsning, läger och konfirmandassistentutbildning - på väg in i vuxenlivet.

Krisberedskap i samarbete med kommunens krisgrupp (POSOM).

Kyrkan på Kupolen ett samarbete mellan Kupolens ledning, Stora Tuna församling och EFS missionsförening.

Kyrkogårdsvandring

Kyrkohistoriska vandringar

Kyrkor och kapell - renoverade, välvårdade och välkomnande.

Kyrkskjuts för den som har svårt att komma till kyrkan.

Körverksamhet med stor bredd.

Musikgudstjänster, konserter och andra musikupplevelser.

Närvaro i sociala medier som hemsida, facebook och instagram.

Pilgrimsvandring, Miniretreat och Stilla dagar.

RIA - ekonomiskt stöd till RIA:s verksamhet.

Samtal och hembesök

Samtalsakuten ger möjlighet till stödsamtal vid ”friska livskriser”.

Samverkan med Tolvstegsrörelsen, Dalarnas nätverk för psykisk hälsa, Riksförbundet för suicidprevention och efterlevandes stöd m.fl.

Sjukhuskyrkan

Skapande verksamhet t.ex. vävning, keramik, fiolbygge m.m.

Skolgudstjänster och skolkontakter

Soppluncher

Sorgegrupp

Språkcafé

Studieverksamhet - föreläsningar, bibelstudier, musikgrupper.

Syförening och arbetskrets för god gemenskap och frivilligt engagemang.

Temadagar om död och begravning.

Ungdomsverksamhet -
ungdomsgården Myggan, tonårsgrupper, Kyrkans Unga. Närvaro på högstadieskolorna och gymnasier. Nattvandring & Närvaro vid stora evenemang.

Utbildning av ideella medarbetare.

Vången - ett samverkansprojekt mellan Svenska kyrkan och Borlänge kommun.

Vård av en enorm kulturskatt

Väntjänst — ett samverkansprojekt.

 

MEDLEMSKAP
Svenska kyrkan är gemenskap och stöd i glädje och sorg, i vardag och högtid, här hemma och långt borta. Svenska kyrkan är det stilla rummet med rymd för egna tankar och det är platsen för livets stora högtider.

Varje år finns en majoritet av Svenska kyrkans cirka 6,1 miljoner medlemmar med i något av kyrkans sammanhang. Det kan vara på ett dop, vid en vigsel eller begravning, ett besök i någon av alla våra fantastiska kyrkobyggnader, på konfirmationslägret, i den öppna förskolan eller i kören.

Nära och långt borta 
Svenska kyrkan finns med som stöd vid olyckor och kriser både hemma i Sverige och i andra länder. För många som vistas en tid utomlands blir Svenska kyrkan i utlandet en fast punkt i tillvaron och en viktig mötesplats.  Genom det diakonala arbetet nås många människor som är sjuka, ensamma eller hemlösa. Som medlem bidrar du till den lokala församlingens arbete och verksamhet. Alla bidrar också till att vårda bygdens kyrkobyggnader och kulturhistoriska värden.
 
Varför ska man vara medlem i Svenska kyrkan?
Ett svar är ordet solidaritet. Ska Svenska kyrkan fungera måste vi hjälpas åt. Ta ansvar tillsammans. Visst är kyrkan rik om man räknar i byggnader, kyrksilver och medeltida skatter. Eller om man räknar i de miljardbelopp, som finns på riksplanet i pensionsfonder och liknande. Men på lokalplanet är varje församling helt beroende av att folk på orten vill tillhöra kyrkan. Utträden betyder minskad verksamhet.

Den som går ur kyrkan kapar banden till Svenska kyrkan och hemförsamlingen och avsäger sig därmed rätten till kyrkliga handlingar som vigsel och begravning. För att få kyrklig vigsel, krävs att minst den ena av parterna tillhör Svenska kyrkan. Rätten till kyrklig begravning avsäger man sig också, oavsett vad de anhöriga sedan önskar. Den som har lämnat kyrkan, har visat att han eller hon inte längre vill ha med kyrkan att göra. Det måste respekteras. Däremot är den som utträtt alltid välkommen till kyrkans gudstjänster. De är öppna för alla!

Frågor om medlemskapet
Tidigare blev man i Sverige medlem i Svenska kyrkan vid födelsen. Vill du bli medlem, är osäker på om du är medlem eller har andra frågor om medlemskapet, kontakta pastorsexpeditionen på tel: 0243-77 101.