Verksamhet

Här kan du se vilka olika mötesplatser och verksamheter som pågår i Borensbergs pastorat.

Vi tror på alla människors lika värde. Vi gör skillnad.

Bli medlem