Pastoratet på webben

Bilder från Biskopsvisitationen under februari 2022

Församlingsblad

Här ligger de senaste församlingsbladen från Borensbergs pastorat

Musik och sång från pastoratet

Här finns filmklipp och bildspel från pastoratets olika gudstjänster och verksamheter.

Orunda

Våra kyrkor

I Borensbergs pastorat finns det 16 stycken kyrkor. Här finns en presentation av var och en av våra kyrkor.

Önskar du få pastoratets församlingsblad per e-post i samband med ordinarie utgivning? Anmäl dig till vårt nyhetsbrev HÄR, som för tillfället har fyra planerade utgivningar per år.

Hur och varför behandlar vi dina personuppgifter? Inkommande e-post innehåller i regel personuppgifter. Om du skickar e-post till oss kommer vi att behandla dina personuppgifter genom att läsa, lagra och hantera ditt meddelande samt genom att i förekommande fall föra det vidare till rätt mottagare inom Borensbergs pastorat. Den lagliga grunden för rutinmässig hantering av e-post är vårt berättigade intresse av att e-postmeddelandet hanteras och besvaras, vilket bedöms väga tillräckligt tungt för att rättfärdiga behandlingen av dina personuppgifter. Om du nämner ditt medlemskap i Svenska kyrkan innebär detta att vi även behandlar uppgifter om din religiösa övertygelse. Vi gör detta med stöd av ett undantag i lag som tillåter att vi behandlar information om ditt medlemskap inom ramen för Svenska kyrkans verksamhet och organisation. Fundera en extra gång innan du nämner någon annan person i ett e-postmeddelande till oss. Även sådana personuppgifter behandlas med stöd av ett berättigat intresse, men det kan vara svårt eller till och med omöjligt för oss att informera individen om att dennes personuppgifter behandlas i detta fall. Ta hand om dina medmänniskor och nämn endast andra personer än dig själv om du anser att det är nödvändigt. Vilka personuppgifter behandlar vi? De personuppgifter som behandlas av oss i detta syfte är desamma som de du anger i ditt meddelande. Vanliga exempel på personuppgifter som inkommer till oss på detta sätt är namn, e-postadress, telefonnummer och befattning. Hur länge behandlar vi personuppgifterna? Efter att kommunikationen/ärendet har avslutats kommer vi, beroende på innehållet i ditt e-postmeddelande, antingen radera meddelandet eller arkivera det i enlighet med tillämplig arkivlagstiftning. Vilka rättigheter har du? Borensbergs pastorat ansvarar för hanteringen av dina personuppgifter. För information om dina rättigheter enligt dataskyddsförordningen, se vår integritetspolicy: www.svenskakyrkan.se/borensbergspastorat/information-om-personuppgifter Där hittar du även kontaktuppgifter till oss och vårt dataskyddsombud.