Foto: Alex & Martin/Ikon

Fira påskens gudstjänster - hemma

Borensbergs pastorat följer noga de anvisningar och råd som kommer från regeringen, folkhälsomyndigheten och från stiftet. Den här våren ställs vi inför ovanliga utmaningar också när det gäller gudstjänstlivet. Vi fortsätter att fira gudstjänst - men vi undviker att samlas allt för många på samma plats. Nu finns en agenda för gudstjänst i hemmet.

Gudstjänstfirande är grunden för vår kristna identitet. Så vi fortsätter att fira. Samtidigt måste vi undvika att samlas i stora grupper.

Nu finns en agenda för gudstjänstfirande i hemmet.

Den är särskilt framtagen för påskhelgen. Det är en tvåsidig A4 (pdf) för varje dag i påskhelgen. Skriv ut eller läs på din telefon eller dator och fira påsk där du är.

Foto: Ewa Almqvist/IKON