Patrik Ahlberg välkomnar in i kyrkan
Foto: Maria Eriksson

Välkommen som medlem

Du är välkommen att bli en del av Svenska kyrkan oavsett vem du är. Här finns det en plats för dig som har funderingar om tron, livet och om vem Gud är. Och för dig som vill engagera dig för rättvisa eller sjunga i kör eller kanske finna ro i en hektisk vardag. Är du inte redan medlem är du varmt välkommen att bli det!

Du som vill bli medlem och inte är döpt

Boka dop

Du som vill bli medlem och redan är döpt i Svenska kyrkan eller annan kristen kyrka.

 

Bli medlem - blankett för vuxna
Bli medlem - blankett för barn och unga under 18 år

Fyll i blanketten ovan, skriv under och lämna eller skicka in den till:

Bokningscentralen

 

Vad används kyrkoavgiften till?

Som medlem i Svenska kyrkan betalar du en kyrkoavgift som används till många viktiga verksamheter. Din kyrkoavgift går bland annat till:

 1. kyrkans öppna förskola och andra aktiviteter där små barn och deras föräldrar kan mötas
 2. läger, ungdomskaféer och andra mötesplatser för ungdomar
 3. hembesök och sjukhusbesök för att stötta sjuka eller människor i kris
 4. gudstjänster, för alla i livets glädjeämnen och sorger, förtvivlan och hopp
 5. gemenskapsträffar för äldre och ensamma
 6. jourhavande präst som människor i krissituationer kan kontakta under den tid på dygnet då många andra resurser är stängda
 7. arbete i krissituationer med lokala kriscentrum, samtalsstöd med mera
 8. själavårdssamtal när livet känns tufft och man behöver någon att prata med
 9. gratis eller subventionerad familjerådgivning
 10. olika projekt för stöd till människor i arbetslöshet
 11. ett rikt musikliv med körer och musiker
 12. underhållet av våra kyrkobyggnader och kulturarv
 13. stöd till människor på flykt, både i Sverige och utomlands
 14. stöd till dem som sörjer
 15. stöd till människor som är nya i Sverige, för att de ska lära sig svenska och komma in i samhället
 16. tillfälligt ekonomiskt stöd när det verkligen krisar
 17. stöd till svenskar som befinner sig utomlands
 18. stöd inom vård, försvar, universitet och fängelser
 19. klimatarbete i Sverige och världen
 20. Act Svenska kyrkan, som finns på plats vid katastrofer och kämpar för allas rätt till ett värdigt liv. 

Medlem genom dopet
Man blir medlem i kyrkan genom dopet. Är du redan döpt i ett annat kristet samfund kan du bli medlem i Svenska kyrkan efter ett samtal med en präst i din församling.

Vad kostar det?
Det kostar inte något i sig att tillhöra Svenska kyrkan. Det är den som har beskattningsbar inkomst som betalar en del av den inkomsten till sin kyrka. Många medlemmar har ingen inkomst. Barnbidrag, studiemedel och bostadbidrag räknas inte.

Kontakt
Är du osäker på om du är medlem? Eller har du andra frågor om medlemskapet?

Kontakta oss gärna!
Tel: 033-17 94 00
E-post: boras.pastorat@svenskakyrkan.se

 

 

Dop

Dopet är Guds gåva och ges till barn, tonåringar och vuxna.