Stöd och råd - diakoni

Diakoni är kyrkans omsorg om medmänniskan och skapelsen. Det handlar bland annat om möten i utsatta livssituationer.

I alla våra kyrkor finns mötesplatser och anställda diakoner. Inom Diakonicentrum finns även Kyrkans samtalsmottagning, stödgrupper och möjlighet att få stöd och råd i utsatta livssituationer. Tillsammans med andra kyrkor i Borås driver vi Kyrkornas matbutik.

Välkommen att höra av dig till Diakonicentrum i Borås, tel. 033-17 95 22 eller boras.diakonicentrum@svenskakyrkan.se.

Stöd gärna Människor i ekonomisk utsatthet i Borås!

Gör det genom en gåva, antingen till bankgironummer 5079-2159, där du märker inbetalningen "Gåva till diakoni", eller till Swish-nummer 123 608 48 42. Tack för ditt bidrag som går oavkortat till människor i ekonomisk utsatthet.  Skriv ut ett gåvogram.

Om du vill ge en gåva till diakoni i samband med en högtidsdag eller i stället för blommor till begravning, kontakta Gunilla Johansson, församlingsadministratör, tel. 033-17 94 49.

Kyrkans samtalsmottagning

Kyrkans samtalsmottagning i Borås erbjuder stödsamtal, krissamtal, själavårdssamtal och parsamtal.

Stöd i sorg

Enskilt stöd eller i samtalsgrupp.

Gröna blad med stora regndroppar

Familj och sorg

Stödgrupper för barn, ungdomar och vuxna i familjer när en förälder har dött.

Stöd till barn och unga som anhöriga

Är du under 18 år och stöttar eller hjälper någon i din närhet? Finns det någon du är orolig för? Det kan vara ett syskon, en förälder, en kompis eller någon annan som är sjuk, har en funktionsvariation eller ett missbruk.

Stöd och hjälp för dig som är gravid

PUA - stöd vid förlossning utan någon närstående.

Kyrkan i hemmet och på vård- och omsorgsboende

Det kan finnas olika skäl till att man i sitt hem behöver få besök av diakon eller präst.

Sjukhuskyrkan

Sjukhuskyrkan finns på SÄS Borås och är till för alla som vistas på sjukhuset. Välkommen att besöka andaktsrummet eller kontakta personalen för ett samtal.

Studentpräst

På nästan varje högskola och universitet i Sverige finns det präster och pastorer. Vår närvaro vill bidra till att studenter och anställda får uppleva att välbefinnande är mer än akademisk framgång och kompetens.

Någon tänder ljus i en svart ljusbärare.

Häktes- och fängelsepräst

Svenska kyrkan Borås jobbar tillsammans med Bodakyrkan i Borås (Equmeniakyrkan). Vi besöker häktet och anstalten flera dagar i veckan.

Fakta om diakonernas emblem

Diakonemblemet är ett officiellt vigningstecken för diakoner i Svenska kyrkan, en symbol för uppdraget, formgivet 1960.


Emblemets symbolik
  • Ringen: Du är omsluten av Gud och finns i den världsvida gemenskapen i Kristus.
  • Korset: Jesu Kristi död, uppståndelse och försoning är det centrala.
  • Duvan: Duvan med den friska olivkvisten påminner om duvan som lämnade Noas ark och återvände med budskap om liv.

Diakonen ska förvalta emblemet fram till sin död och därefter ska det återlämnas.