Stöd och råd - diakoni

Diakoni är kyrkans omsorg om medmänniskan och skapelsen. Det handlar bland annat om möten i utsatta livssituationer.

I alla våra kyrkor finns mötesplatser och anställda diakoner. Inom Diakonicentrum finns även Kyrkans samtalsmottagning, stödgrupper och möjlighet att få stöd och råd i utsatta livssituationer. Tillsammans med andra kyrkor i Borås driver vi Kyrkornas matbutik.

Välkommen att höra av dig till Diakonicentrum i Borås, tel. 033-17 95 22 eller boras.diakonicentrum@svenskakyrkan.se.

Stöd gärna det diakonala/sociala arbetet i Borås!

Gör det genom en gåva, antingen till bankgironummer 5079-2159, där du märker inbetalningen "Gåva till diakoni", eller till Swish-nummer 123 608 48 42. Tack för ditt bidrag som går oavkortat till människor i ekonomisk utsatthet.  Skriv ut ett gåvogram.

Om du vill ge en gåva till diakoni i samband med en högtidsdag eller i stället för blommor till begravning, kontakta Gunilla Johansson, församlingsadministratör, tel. 033-17 94 49.

Fakta om diakonernas emblem

Diakonemblemet är ett officiellt vigningstecken för diakoner i Svenska kyrkan, en symbol för uppdraget, formgivet 1960.


Emblemets symbolik
  • Ringen: Du är omsluten av Gud och finns i den världsvida gemenskapen i Kristus.
  • Korset: Jesu Kristi död, uppståndelse och försoning är det centrala.
  • Duvan: Duvan med den friska olivkvisten påminner om duvan som lämnade Noas ark och återvände med budskap om liv.

Diakonen ska förvalta emblemet fram till sin död och därefter ska det återlämnas.