Foto: Maria Andersson

Stöd i sorg

Enskilt stöd eller i samtalsgrupp.

Enskilt stöd

Att förlora någon som stått en riktigt nära i livet är som att förlora en del av sig själv. Då är det värdefullt att ha vänner och ett bra nätverk runt i kring sig som tröst och stöd och hopp om att livskänslan kommer att återvända.

Saknar du det nätverket eller behöver du någon utomstående som finner det värdefullt att lyssna på din sorg och som är villig att stötta dig, så är du välkommen att ta kontakt med Svenska kyrkan i Borås.

Ring till Diakonicentrum, tel. 033-17 95 22 eller skicka e-post till Diakonicentrum.

Leva vidare - samtalsgrupp

För dig som mist en make/maka/sambo erbjuder vi möjlighet att delta i en samtalsgrupp. Två gånger per år, i mars och september, startar en ny grupp för dig som är över 65 år. För dig som är yngre, eller som vi kanske kan kalla ”mitt-i-livet” erbjuder vi en dag med samtal om sorg vid två tillfällen per år.

Leva vidare-gruppen träfas för att tala om sorgen och den man förlorat och hur man ska ”leva vidare”. Grupperna leds av diakoner och präster som har tystnadsplikt.

Tid: klockan 13.00–14.30 följande måndagar:
14 mars, 21 mars, 28 mars, 11 april, 25 april, 9 maj.
Plats: Gustav Adolfs församlingshem, Salängsgatan 1, Borås.
Anmälan krävs.
Kontaktpersoner: Rose-Mari Grahn, diakon 033-23 25 78
rose-mari.grahn@svenskakyrkan.se
Åsa Uhrbom, diakon 033-17 95 27
asa.uhrbom@svenskakyrkan.se

Om begravningen för din make/maka/sambo skedde i Svenska kyrkans ordning så vet vi det och du får du en inbjudan 4–6 månader efter dödsfallet. Om begravningsritual skett på annat sätt har vi inte kunskap om det och då ber vi dig att du själv tar kontakt med oss om du önskar vara med.