Foto: Gustaf Hellsing/Ikon

Sinnesromässa

Rum för stillhet, tystnad, musik, enkelhet, ljuständning och bön. En gång i månaden i Sjöbo kyrka.

Vi får vila från det som tynger och hämta kraft att gå vidare. Efter mässan finns möjlighet till enkelt kvällsfika i kyrkan.

Sinnesromässan är en form som funnits länge i Sjöbo kyrka. Den har sitt ursprung i tolvstegsprogrammet och är öppen för alla. Varje gång delar någon med sig av sin personliga erfarenhet.

Torsdag 12 januari kl. 18:30

Torsdag 9 februari kl. 18:30

Torsdag 9 mars kl. 18:30

Torsdag 6 april kl. 18:30

Torsdag 4 maj kl. 18:30

Torsdag 1 juni kl. 18:30

Information och upplysningar: Åsa Lönnblad, präst 033-17 94 56