Panorama Sandwallsplats, Borås
Foto: Emil Dalqvist

Om Svenska kyrkan i Borås

Välkommen, vare sig du är troende, sökande eller tvivlande. Kyrkan finns här för dig vid de högtidliga tillfällena i livet, men också för dina vardagliga behov.

Kyrkans sätt att vara kyrka har förändrats genom dess tusenåriga historia, men uppgiften har alltid varit densamma - att vara en plats för möten mellan människor och mellan människor och Gud. Oavsett i vilket sammanhang du möter oss vill vi att kyrkans värderingar ska genomsyra vårt arbete och det sätt på vilket vi bemöter dig.

Länk till dokumentet Vävd av många - Identitet och inriktning för Borås pastorat 2019-2022.

Läs om Birger Forell och hans gärning Svenska kyrkan i Borås vill hedra.

Vi är mer än du tror - en kortfilm om Svenska kyrkans verksamhet.

Kort om Svenska kyrkan i Borås

Svenska kyrkan i Borås är det största pastoratet i Skara stift och består av tre församlingar: Brämhult, Caroli och Gustav Adolf. Huvudkyrkorna är:

Upptagningsområdet täcker in centralorten Borås och omfattar nära 75 000 invånare, varav cirka 37 000 är medlemmar i Svenska kyrkan. Så här blir du medlem!

Förutom huvudkyrkorna Brämhult, Caroli och Gustav Adolf finns i församlingarna stadsdelskyrkorna:

I varje distrikt pågår lokala verksamheter för barn och ungdomar, gudstjänster, kyrkliga handlingar (dop, konfirmation, vigsel och begravning), musik- och körverksamhet, mötesplatser för olika mål- och åldersgrupper, och de viktiga enskilda mötena i samtal av olika slag. Här rekryteras också ideella medarbetare.

Svenska kyrkan i Borås driver tre förskolor, samtliga med en kristen profil. Taxorna är desamma som på kommunala förskolor.

Svenska kyrkan i Borås finns också representerat på Södra Älvsborgs sjukhus, Högskolan i Borås och på häktet och anstalten Västeråsen.

Svenska kyrkan i Borås har ansvar för begravningsverksamheten i Borås. Det finns fem begravningsplatser:

Läs också om kyrkofullmäktiges och kyrkorådets arbete i Borås pastorat.

Antalet anställda uppgår till cirka 150 personer och omsättningen till 140 miljoner kr. Se vilka lediga tjänster som finns just nu i pastoratet.

Statistik om Svenska kyrkan.

Så behandlar vi personuppgifter