Foto: Magnus Aronson /Ikon

Föreskrifter från Folkhälsomyndigheten för att begränsa smittspridning

- vid allmänna sammankomster från den 12 januari

Från och med den 12 januari gäller nya föreskrifter från Folkhälsomyndigheten för att begränsa smittspridningen. Vi genomför gudstjänster på plats, men sänder dem också live här på vår hemsida för att alla ska ha möjlighet att ta del av gudstjänsten. Se lista nedan för maximalt antal besökare per kyrka. Besökare ska sitta med avstånd på minst en meter mellan varje sällskap. Varje sällskap får vara max åtta personer. Varannan bänk spärras av. 

Nattvard erbjuds vid veckomässor som genomförs med maximalt 20 personer. 

Vid hyra av lokal får maximalt 20 personer vistas i lokalen. Det gäller dock inte om de används för minnesstunder i samband med en begravningsceremoni då gäller deltagartaket på 50 personer även fortsättningsvis.

Starten för de flesta grupper i vuxen- och barnverksamheter skjuts upp tills vidare.

Vi hoppas att så många som möjligt besöker gudstjänster digitalt, för att göra rum för alla dem som inte har den möjligheten.

Varmt välkomna till våra gudstjänster!

/Borås pastorat

Max antal personer i kyrkan:
Brämhults kyrka: 50
Byttorp kyrka: 25
Caroli kyrka: 50
Dammsvedjans kyrka: 50
Gustav Adolfs kyrka: 50
Hässleholmens kyrka: 50
Sjöbo kyrka: 30