Meny

Musik och körer

Dela glädjen och sjung och spela tillsammans med andra!

Brämhultskören

Övar torsdagar kl. 18.30-20.30 i Brämhults församlingshem.
Kontakt: Sofia Falk, tel. 033-23 25 76, e-post sofia.falk@svenskakyrkan.se, eller körsångare Steve Svantesson, tel. 076-117 60 09 e-post steve.svantesson@gmail.com.

Brämhultskören är församlingens vuxenkör med 16 sångare från 25 och uppåt. Även yngre är givetvis välkomna. Vi sjunger i kyrkan 1 gång i månaden, är med på kördagar, gör större musikprojekt på högtidsdagar och åker på körresa. Repertoaren är en blandning av mjukare visa, visst klassiskt och lite gospel, det vill säga något för alla. Du behöver inte kunna läsa noter, utan vi lär oss tillsammans. Det viktiga är ditt engagemang. 

Voice, projektkör

För dig som inte har möjlighet att sjunga i kör varje vecka. Övar några gånger enligt separat schema. Passar särskilt bra för dig som definierar dig som äldre ungdom eller yngre vuxen. Våren 2018 jobbar vi med musikgudstjänst 4 mars "Bliv min ro". Övningar i februari. Håll utkik efter vidare projekt.
För mer information och anmälan, kontakta Sofia Falk, tel. 033-23 25 76, e-post sofia.falk@svenskakyrkan.se

Byttorpskören 

Onsdagar kl. 19.00-20.30. Kontakt: Lars Sjögren, tel. 033-17 94 94 eller e-post lars.sjogren@svenskakyrkan.se.

Carolikören

Torsdagar kl. 18.30-20.30 i Caroli församlingshem.
Kontakt: körledare Carl-Gustaf Ekström, tel. 033-17 94 59.

En blandad kör som sjunger vid gudstjänster ungefär en gång i månaden och medverkar i konserter tillsammans med bland andra Oratoriekören. Carolikören söker medlemmar i alla stämmor. Välkommen du med!

caroli oratoriekör

Projektkör som övar enligt särskilt schema. 
Kontakt: körledare Carl-Gustaf Ekström, tel. 033-17 94 59, e-post carl-gustaf.ekstrom@svenskakyrkan.se.

Oratoriekörens främsta uppgift är att tillsammans med musiker och solister framföra kyrkomusikens stora verk. Oratoriekören söker sångare i alla stämmor men i synnerhet tenorer och basar.

Caroli Gospel

Torsdagar kl. 18.30-20.30 i Caroli församlingshem. 
Kontakt: körledare Tony Thornberg, tel. 033-17 94 55.

Kören har funnits sedan 2002 och övar varje torsdag under terminstid. Den består av cirka 20 medlemmar. För att komma med får man göra en enkel provsjungning. Förutom att kören sjunger i gudstjänsten i Caroli kyrka cirka en gång i månaden brukar vi göra en konsert på hösten, ofta i samarbete med någon solist och ibland med annan kör. En kortare eller längre körläger eller körresa brukar också hinnas med varje år.  

Finska kyrkokören

Torsdagar kl. 16-18 i Caroli församlingshem.
Kontakt: körledare Tony Thornberg, tel. 033-17 94 55.

Dammsvedjan projektkör

Kontakt: Carin Norelius, tel. 033-17 95 28 eller e-post carin.norelius@svenskakyrkan.se.

Gustav adolfs kyrkokör

Övar torsdagar kl. 18.30-20.30.
Kontakt: Margaretha Skoglund, tel. 033-17 95 17 eller e-post margaretha.skoglund@svenskakyrkan.se.

Gustav Adolfs Oratoriekör

Projektkör som övar enligt separat schema. 
Kontakt: Margaretha Skoglund, tel. 033-17 95 17 eller e-post margaretha.skoglund@svenskakyrkan.se.

Church Rockers i samarbete med FUB.

Övar tisdagar kl. 16.30.
Kontakt: Gunilla Andersson tel. 033-17 95 50 eller e-post gunilla.andersson@svenskakyrkan.se

LIVING GOSPEL

Övar onsdagar mellan kl. 19-21 i Gustav Adolfs församlingshem. Varannan vecka övar vi med Eva N Edgren och Michael Eriksson, våra körledare. Varannan vecka övar vi med Katarina Johansson, vår ”extrafröken”.
Kontakt: Ragnhild Björklund, tel. 0705-80 82 79 eller e-post ragnhild.björklund@outlook.com, eller körledare Eva Edgren, tel. 0706-25 42 45, eller körledare och pianist Michael Eriksson, tel. 0705-17 40 33. 

Att sjunga i en gospelkör är inte som att vara med i vilken kör som helst: Gospel är glädje, drag, kraft och möjlighet att få ta i ända nere från tårna. Gospel är att få sjunga ut ordentligt, utan kravet att det ska låta klockrent vackert. Tvärtom, mustig gospel får gärna vara lite ful i kanterna.

Sedan 21 år tillbaka finns kören Living Gospel. Vi sjunger framför allt i Gustav Adolfs kyrka men ibland också på andra ställen. I höst kommer vi även sjunga med Anna-Lotta Larsson och Elvis Henrik Åberg på deras julturneér. Vi är cirka 85 sångare i alla åldrar. Vi tar framför allt in nya sångare i början på terminen. Du behöver inte kunna läsa noter för att vara med. När vi sjunger upp gör vi det utan noter.  Se även www.livinggospel.n.nu

Sjöbokören

Vi träffas varje onsdag kl. 18-19.30 i Sjöbo kyrkans hus. Därefter fika och gemenskap.
Kontakt: Árpád Solti, tel. 033-17 95 40, e-post arpad.solti@svenskakyrkan.se

Sjöbokören är en kör med cirka 10 medlemmar. Vi sjunger allt från gospel till visa. Vi sjunger i Sjöbo kyrka cirka tre gånger per termin, ibland i gudstjänsten och ibland har vi egna musikgudstjänster där vi håller i programmet. Välkommen att vara med du också!

Synthorkestern

Övar tisdagar kl. 17.00.
Kontakt: orkesterledare Staffan Biörklund-Jullander, tel. 0705-47 55 82, eller e-post staffan.b.jullander@svenskakyrkan.se.

Synthorkestern startade 2000 och har idag 13 spelande. Den som har spelat piano minst 2 år får vara med. Man måste hjälpligt behärska G och F-klav. Vi gör 4-5 konserter per år, de flesta i Gustav Adolfs kyrka, men vi spelar även i andra kyrkor. Att ackompanjera solister är ofta en uppskattad form.
Se ett youtubeklipp på synthorkestern

Trandaredskören

Övar måndagar kl. 18 på Lönnen. 
Kontakt: Jan Hjalmarsson, tel. 033-17 95 08 eller e-post jan.hjalmarsson@svenskakyrkan.se.

Orgelutbildning

För dig som redan kan spela piano och vill ta steget över till orgelstudier. Kontakta någon av kyrkomusikerna för information.