Meny

Mötesplatser för kropp och själ

Varmt välkommen till mötesplatserna på dagtid samt tillfällen för sång och musik, samtal och fördjupning på eftermiddagar och helger.

BRÄMHULTS FÖRSAMLINGSHEM, Brämhults torg

KURS - KNYPPLING

Måndagar kl. 13:15–15:45, start: 20 januari.
Pris: 600 kr, antal kurstillfällen: 13.
Ledare: Monika Andreasson-Flodström.
Kom och pröva en gammal hantverksteknik i ny tappning.
Anmälan och information: Sensus Studieförbund, Västerbrogatan 1,
tel. 033-20 41 58 eller e-post boras@sensus.se.

KURS - KNYPPLING

Måndagar kl. 16:15–18:45, start: 20 januari.
Pris: 600 kr, antal kurstillfällen: 13.
Ledare: Monika Andreasson-Flodström.
Kom och pröva en gammal hantverksteknik i ny tappning.
Anmälan och information: Sensus Studieförbund, Västerbrogatan 1,
tel. 033-20 41 58 eller e-post boras@sensus.se.

SYFÖRENING

Varannan tisdag, ojämna veckor, kl. 14:00. Start 14 januari.
Varmt välkommen med eller utan handarbete. Vi arbetar för att samla in medel till
behövande. Kontakt: Rose-Mari Grahn, tel. 033-23 25 78.

CAFÉ TRÄFFAS OCH TRIVAS

Varannan tisdag, jämna veckor, kl. 14:30 - 16:00. Start 21 januari.
Program, servering och andakt.
Kontakt: Rose-Mari Grahn, tel. 033-23 25 78.

TANKAR OCH SAMTAL

Varannan onsdag, jämna veckor, kl. 18:30-20:00. Start 22 januari.
Vi läser kommande söndags texter och samtalar. Kvällsfika. J-Å Carlsson och R-M Grahn.
Kontakt: Rose-Mari Grahn, tel. 033-23 25 78.

KAFFESTUGA

Varannan onsdag, ojämna veckor, kl. 15:00. Start 29 januari.
I samarbete med Röda Korset. Kontakt: Rose-Mari Grahn, tel. 033-23 25 78.

KURS - KALLIGRAFI MED EGET SKAPANDE

Torsdagar kl. 09:15–11:45, start: 23 januari.
Pris: 125 kr, varannan vecka, ej ledarledd. Antal kurstillfällen: 7.
Anmälan och information: Sensus Studieförbund, Västerbrogatan 1,
tel. 033-20 41 58 eller e-post boras@sensus.se.

KURS - KALLIGRAFI FÖR NYBÖRJARE

Torsdagar kl. 09:15–11:45, start: 30 januari.
Pris: 400 kr, lär dig konsten att skriva vackert. Varannan vecka, antal kurstillfällen: 6.
Ledare: Magdalena Svedholm.
Anmälan och information: Sensus Studieförbund, Västerbrogatan 1,
tel. 033-20 41 58 eller e-post boras@sensus.se.

SOPPLUNCH

Varannan torsdag, jämna veckor, kl. 12:00. Start 23 januari.
Kontakt: Rose-Mari Grahn, tel. 033-23 25 78.

BYTTORPS KYRKA OCH FÖRSAMLINGSHEM 
Fjällgatan 6

TRIVSELTRÄFFAR

Start med andakt i kyrkan, därefter kaffe och gemenskap i församlingshemmet.
Fri entré! Kaffe till självkostnadspris.
Kontakt: Helen Kling, tel. 033-17 94 85.

Tisdag 28 januari kl. 14:00-16:00
”Att vara allvarligt sjuk och vara omsluten på alla sidor - att leva med en cancersjukdom”, med Leine Persson.

Tisdag 25 februari kl. 14:00-16:00
”Följ med på pilgrimsvandring genom Schweiz”, med Aina Thörnqvist.

Tisdag 17 mars kl. 14:00-16:00
Fredrik Hägglund, Borås pastorats nyblivne kyrkoherde, kommer och talar över ett aktuellt ämne.

Tisdag 9 april kl. 14:00-16:00. Skärtorsdagsmåltid kl. 17:00
Vi går in i påskfirandet tillsammans genom att äta en gemensam påskmåltid i församlingshemmet. Anmälan till tel. 033-17 94 49 senast måndag 6 april. Kl. 18.30 firas en nattvardsgudstjänst i kyrkan.

Tisdag 5 maj kl. 14:00-16:00
”Fågelflyttning - ett Herrans under!”, med Åke Anderson.

Tisdag 2 juni kl. 14:00-16:00
”Beethoven - en tidlös och modern 250-åring”, Göran Malm berättar och vi lyssnar på skivor.

TILLSAMMANS-KVÄLLAR PÅ BYTTORP

Vi möts för att kvälls-fika tillsammans och lyssna på spännande livsberättelser.
Fritt inträde. Kaffe till självkostnadspris.
Kontakt: Helen Kling, tel. 033-17 94 85.

Torsdag 23 april kl. 18:00-20.00
”Kampen ur mitt helvete - att leva vidare trots psykisk ohälsa och självmordsförsök”. Andréa Wilhelmsson delar med sig av sin berättelse, sång och musik.

ARBETSKRETSEN

Varannan torsdag, jämna veckor kl. 14:00-16:00 med start 6 februari.
Välkommen till arbetskretsen för att dela gemenskap och kanske bidra med handarbete/stickning till förmån för internationellt hjälparbete.
Kontakt: Kerstin Sund, tel. 070-271 52 17 eller Helen Kling, tel. 033-17 94 85.

BIBELSAMTAL

Varannan torsdag, ojämna veckor kl 16:30-18:00 med start 16 januari.
Tillfälle att dela tro och erfarenheter med varandra.
Kontakt: Jonas Sjödin, tel. 033-17 95 74.

RETREATDAGAR

Lördag 22 februari kl. 09:00-18:00.
Information och kontakt: Helen Kling, tel. 033-17 94 85.

Lördag 4 april kl. 09:00-18:00.
Information och kontakt: Annette Alevall, tel. 033-17 94 58.

Retreat innebär att söka stillhet och hämta andan och umgås med Gud och sig själv. Dagen innehåller tystnad, möjlighet till andakt och meditation. Vi är i Byttorps kyrka samt församlingshemmet.
Kostnad 180 kr. Begränsat antal platser. Minsta antal deltagare är 8 personer.
Anmäl till: tel. 033-17 94 49 eller boras.caroli.forsamling@svenskakyrkan.se.

VI MÅLAR TILLSAMMANS I AKRYL

Tre lördagar under våren med start i februari kl. 10:00-13:00.
Pris: 200 kr, antal gånger: 3.
Medtag eget material.
Anmälan och information: Sensus Studieförbund, Västerbrogatan 1,
tel. 033-20 41 58 eller e-post boras@sensus.se.

KURS - AKVARELLMÅLNING

Tisdagar kl. 14:00–17:00, start: 21 januari.
Pris: 250 kr, antal gånger: 13. Ej ledarledd.
Måla tavlor och bilder med vatten och färg.
Anmälan och information: Sensus Studieförbund, Västerbrogatan 1,
tel. 033-20 41 58 eller e-post boras@sensus.se.

KURS - LAPPTEKNIK

Onsdagar kl. 13:15–15:45, start: 22 januari.
Pris: 600 kr, antal kurstillfällen: 13.
Ledare: Marianne Lindeblom.
Skapa nytt av gamla tyger och lappar som sys ihop efter egen fantasi.
Anmälan och information: Sensus Studieförbund, Västerbrogatan 1,
tel. 033-20 41 58 eller e-post boras@sensus.se.

KURS - JOHANNESEVANGELIET

Tisdagar kl. 13:30–15:30, start: 4 februari.
Pris: 75 kronor, antal kurstillfällen: 5, varannan vecka.
Ledare: Carl-Gustav Antonsson.
Anmälan och information: Sensus Studieförbund,
Västerbrogatan 1, tel. 033-20 41 58 eller e-post boras@sensus.se.

KURS - SPEGLINGAR AV VATTEN

Västergötlands historia ur ett vattenperspektiv.
Onsdagar kl. 09:30–11:30, start: 5 februari.
Pris: 75 kronor. Antal kurstillfällen: 5, varannan vecka.
Ledare: Carl-Gustav Antonsson.
Anmälan och information: Sensus Studieförbund,
Västerbrogatan 1, tel. 033-20 41 58 eller e-post boras@sensus.se.

CAROLI KYRKA, Skolgatan 1

BÖNEGRUPP - dela bön och liv i god gemenskap

Varannan onsdag, jämna veckor kl 13:00-14:30 med start 8 januari i
sakristian i Caroli kyrka. Vi börjar med fika och läser därefter kommande söndags bibeltexter och ber både fritt och färdigformulerade böner.
Kontakt: Ann-Mari Hagström, tel 17 94 76 eller
ann-mari.hagstrom@svenskakyrkan.se.

Kristen djupmeditation – ordlös bön

Onsdagar kl. 19:30 med start 8 januari.
Alla är välkomna oavsett trosåskådning till kristen djupmeditation.
19.10 Introduktion till kristen djupmeditation.
19.30-20.30 Kristen djupmeditation - ordlös bön.
Djupmeditation innebär att sitta sig till stillhet, att med kroppen som instrument
stilla sina tankar och därmed närma sig sitt inre djup. Ingen anmälan.
Kontakt: Jimmy Nilsson, tel. 0760-88 41 92 eller jimmynilssonsbox@gmail.com.

CAROLI FÖRSAMLINGSHEM, Skolgatan 1

GUDSTJÄNSTGRUPP

Gudstjänstgruppen kommer tidigare på söndagen och fixar bland annat med fika.
I gudstjänsten läser man texter och har andra uppgifter.
Kontakt: Sara Wrige, tel. 033-17 94 46 eller sara.wrige@svenskakyrkan.se.

KVINNOFRUKOSTAR

Kostnad: 50 kronor inkl. frukost.
Anmälan: Senast torsdagen före till tel. 033-17 94 49.
Kontakt: Ann-Mari Hagström, tel. 033-17 94 76.
E-post: ann-mari.hagstrom@svenskakyrkan.se

Lördag 8 februari kl. 09:00-11:00
”Miljön och kyrkan” Sara Wrige, församlingschef Caroli om krisen för
hela planeten. Vad är kyrkans roll? Vad kan vi göra och hur kan vi hitta hopp?

Lördag 21 mars kl. 09:00-11:00
”Mitt kända, okända hem” Elisabeth Hedfors, pastor och pedagog om att vara dotter till en flykting i Estland, ett ockuperat land under 50 år. Berättelser om möten med människor och den yttre och inre resan till sina djupaste rötter.

Lördag 18 april kl. 09:00-11:00
”Vägen vidare - ord och toner till hjälp för din fortsatta livsvandring” Ulla Käll, gitarrist, diakon, retreatledare och författare.

Bibelstudier på engelska

Varannan tisdag, jämna veckor kl. 17.30-19. Start 21 januari.
Vi fikar tillsammans, ber och läser bibeln på engelska. Biblar finns.
Kontakt: Johanna Fridäng, tel. 033-17 95 01 eller johanna.fridang@svenskakyrkan.se.

KURS - MUSIKLYSSNANDE 

Måndag kl. 10:30–12:00, med start 20 januari.
Pris: 450 kr, antal kurstillfällen: 8.
Ledare: Mikael Lenberg.
Från barock till jazz, pop och rock. Inga förkunskaper krävs.
Anmälan och information: Sensus Studieförbund, Västerbrogatan 1,
tel. 033-20 41 58 eller e-post boras@sensus.se.

CAROLI FINSK VERKSAMHET 

OLOTUPA

Maanantai klo 15:00 Startti raamattupiiri, Olotupa,
Carolin seurakunta talossa, sisäänkäynti Lilla Brännerigatanin puolelta.
Tiistai klo 10-12:30 Olotupa, Carolin seurakunta talossa.
Torstai klo 10-12:30 Olotupa, Carolin seurakunta talossa.
Torstai klo 15:00 rukoushetki, Carolin kirkossa.
Lauantai klo 12:00 Lähetyspiiri, Olotupa, Carolin seurakunta talossa.
Sunnuntai klo 14:00 Jumalanpalvelus, Carolin kirkossa.

MONITOIMITALO, HULTA

Tiistai klo 14:00 Hartaus.
Tykkää meistä Facebookissa!
Ruotsin Kirkon suomenkielinen työ Boråsissa.

DAMMSVEDJANS FÖRSAMLINGSHEM, Nämndemansgatan 7

SOPPLUNCH

Varannan tisdag, ojämna veckor kl. 12:30. Start 14 januari.
För dig som tycker om soppa och trevligt sällskap. Kostnad 30 kronor.
Terminsavslutning med sill och potatis 19 maj.
Kontakt: Per Ulvestig, tel. 033-17 95 26 eller Åsa Uhrbom, tel. 033-17 95 27.

BIBELSTUDIUM

Varannan torsdag, ojämna veckor kl. 18:00-20:00. Start 16 januari.
”Vandringar och rastplatser i det bibliska landskapet”. Vi följer
Jesus och hans lärjungar på deras vandringar och koncentrerar oss
på hans undervisning i liknelser. Vad kan det han säger betyda för
oss idag? Vi anknyter till andra texter och diskuterar textens
betydelse nu och då. Terminsavslutning 23 april.
Kontakt: Bernt-Olov Klingesten, tel. 070-792 23 34.

BRUNCH

Lördag 25 april kl. 10:00-12:00.
Kostnad 50 kronor. Håll utkik efter med information på hemsida och facebook.
Kontakt: Åsa Uhrbom, tel. 033-17 95 27.

GUSTAV ADOLFS KYRKA, Salängsgatan 1

”KLOKA ORD VID BORDET”, BORDSAMTAL

”Ett sätt att lära känna Gud är att lära känna människorna i Bibeln”.
Varannan tisdag, jämna veckor kl 18:15, med start 4 februari.
Kontakt: Ulf Andersson, tel. 033-17 95 12, Per Börjesson, tel. 033-17 95 80 eller Gunilla Andersson, tel. 033-17 95 50.

STILLA MÄSSA FÖR ALLA SINNEN

Varannan tisdag, ojämna veckor kl 19:00 med start 14 januari.
Olika teman varje gång. Kvällsfika på ungdomsgården.
Kontakt: Gunilla Andersson, tel. 033-17 95 50, Jörgen Röllgårdh, tel. 033-17 95 15.

GA-DIALOGEN

En kravlös mötesplats som vill ge möjlighet till lärande, lyssnande, dialog och reflektion om det som rör oss alla, vår tro, vårt liv. Mingel kl 18:30, föredrag kl 19:00. Kontakt: Gunilla Andersson, tel. 033-17 95 50.

Torsdag 6 februari kl. 19:00, mingelfika från kl. 18:30
”Djup ropar till djup” med Olle Carlsson och Ingemar Johansson. Samtal och sång
kring boken ”Kallad -kamp och kärlek”.

Torsdagen den 2 april kl. 19:00, mingelfika från kl. 18:30
Bodil Jönsson gästar GA-dialogen. För mer information se svenskakyrkan.se/boras

GUSTAV ADOLFS FÖRSAMLINGSHEM, Salängsgatan 1

WALK AND TALK

Torsdagar kl. 13:00.
Vill du gå ut och gå, men helst med sällskap? Att promenera gör oss mer kreativa och vi mår bättre av att röra på oss. Så följ med oss! Samling utanför Gustav Adolfs församlingshem.
Kontakt: Irja Forsman, tel. 070-338 53 47, Martina Johansson, tel. 070-328 72 03.

CHURCH ROCKERS I SAMARBETE MED FUB

Kontakt: Gunilla Andersson, tel. 033-17 95 50, Lars Sjögren, tel. 033-17 94 94. FUB Lotta, tel. 033-12 44 44.

PSALMCIRKEL

Varannan onsdag, jämna veckor kl. 18:00 med start 22 januari.
Studiecirkel kring våra älskade psalmer i ord och ton.
Kontakt: Gunilla Andersson, tel. 17 95 50.

BOKCIRKEL

Onsdagar kl 18:00-20:00, ca en gång/månad med start 29 januari.
Vi läser en bok i månaden och samtalar om tro och liv. Psalmsång och kaffe.
Kontakt: Gunilla Andersson, tel. 033-17 95 50.

DE STORA RELIGIONERNA

Varannan torsdag, jämna veckor kl. 10:00-11:30, med start 20 februari.
Kristendom, judendom och islam.
Kontakt: Ulf Andersson, tel. 033-17 95 12.

CAFÉ TRÄFFAS OCH TRIVAS

Varannan torsdag, ojämna veckor kl. 14:30 med start 16 januari.
Per Börjesson berättar om 1980-talet. Vid några tillfällen blir det sång och musik.
Kontakt: Gunilla Andersson, tel 17 95 50 eller Per Börjesson tel 17 95 80.

STICKCAFÉ - HANTVERKSTAD FÖR ALLA

Varannan torsdag, jämna veckor kl. 17:00-18:30 med start 23 januari.
Textil hantverksgrupp där vi träffas och umgås över en kopp kaffe och ett handarbete. Kontakt: Bengt Bergman, tel. 033-17 95 20, Gunilla Andersson, tel. 033-17 95 50.

GUDSTJÄNSTGRUPP

Vill du vara med i en gudstjänstgrupp som förbereder och deltar i gudstjänster i
Gustav Adolfs kyrka?
Kontakt: Gunilla Andersson, tel. 033-17 95 50 eller Margareta Skoglund, tel. 033-17 95 17.

KYRKKAFFEGRUPP

Vill du vara med och hjälpa till med kyrkkaffet i Gustav Adolfs kyrka?
Kontakt: Gunilla Andersson, tel 17 95 50 eller Åsa Carnelid, tel 17 95 04.

GUSTAVS KAMMARE, Caroli församlingshem, Skolgatan 1

BIBELGRUPP

Måndagar kl 14:00–16:00 med start 20 januari.
Kontakt: Ulf Andersson, tel. 033-17 95 12.

MUSIKCAFÉ

Tisdagar kl. 15:00-16:30, med start 21 januari.
Musikunderhållning, kaffeservering. Entré 50 kronor.
Kontakt: Ulf Andersson, tel. 033-17 95 12.

MÅLTIDER

Onsdagar kl 11:30-13:00 med start 22 januari. Kostnad 50 kronor.
Kontakt: Ulf Andersson, tel. 033-17 95 12.

HÄSSLEHOLMENS KYRKA, Våglängdsgatan 3

ZUMBA FÖR KVINNOR

Fredagar kl 10:00-11:00 med start 20 januari.
Kontakt: Mariana Viåsen, tel. 033-17 95 49.

LÄTT SVENSKA

Tisdagar kl 10:00-12:00. Start 14 januari.
Vi övar oss i lätt svenska och fikar tillsammans. För dig som är ny i Sverige eller varit här en längre tid. Kontakt: Mariana Viåsen, tel. 033-17 95 49.

BUGGKURS

Tisdagar. Start 21 januari. Avgift 50:-/gång.
kl 18:30 Lätt bugg.
Kl 19:30 Foxtrot och gammeldans.
Kl 20:30 Snabb bugg.
Kontakt: Jerker Persson, tel. 033-17 95 95.

BIBELSTUDIUM

Vi träffas och pratar om kristen tro och liv med utgångspunkt i bibeltexterna.
Info om datum, tid, frågor och anmälan: Ulla Johansson, tel. 033-17 94 22
eller ulla.c.johansson@svenskakyrkan.se.

SOPPLUNCH

Torsdagar under januari-maj.
Kl 11:45 är det en stilla stund med musik i kyrkan. Kl 12:00 serveras soppa.
Kontakt: Erik Persson, tel. 033-17 95 39.

ÖPPEN SALONG

Fredagar kl 11:00-12:00 under januari-maj med start 10 januari.
Kaffe, gemenskap och sång tillsammans.
Kontakt: Erik Persson, tel 17 95 39 och Jerker Persson, tel. 033-17 95 95.

LÖRDAGSMYS

1/2, 7/3, 4/4, 2/5 kl. 17:00-19:30.
Tacos, gemenskap och lek på nedervåningen av Hässleholmens församlingshem.
Kontakt: Anna-Karin Nordangård, tel 17 95 56.

SÖNDAGSSKOLA

Under gudstjänst kl. 17:00 19 januari, 23 februari, 29 mars, 26 april. Söndagsskola för barn från 3 år i Hässleholmens kyrka. Vi berättar ur bibeln och pysslar tillsammans.
Kontakt: Christine Bergander, tel. 033-17 95 44.

SJÖBO KYRKA, Klintesväng 3

ÖPPET HUS MED 11-FIKA

Tisdagar i Sjöbo kyrka kl. 10:00–12:00, med start 7 januari.
Mötesplats med varierande innehåll, t.ex. handarbete, samtal, läsning, sång & musik, pyssel, bakning med mera.
Kontakt: Ann-Mari Hagström, tel 17 94 76 eller
e-post ann-mari.hagstrom@svenskakyrkan.se.

BÖN & LIV- MED LYSSNANDET I FOKUS

Varannan torsdag, jämna veckor kl. 16:00-18:00, med start 9 januari .
Vi samtalar, läser kommande söndags evangelietext och mediterar över denna, delar med oss av våra tankar, tyst bön.
Anmälan och information: Ann-Mari Hagström, tel 17 94 76 eller
e-post ann-mari.hagstrom@svenskakyrkan.se.

SINNESROMÄSSA

Torsdagar kl. 18:30, 16/1, 13/2, 12/3, 9/4, 7/5, 4/6.
Efter gudstjänsten är det kvällsfika. Kontakt: Asta Weiner, tel 17 94 74.

STILLA MÄSSA

Söndagar kl. 17:00, 23/2, 29/3, 26/4.
Före mässan, från kl. 16:00, finns enkelt fika framdukat i kyrkan.

ANDAKTER 

VÅGLÄNGDSGATAN 153 - ANDAKT

Varje onsdag kl 14:00. Svenska kyrkan ansvarar den andra, tredje och fjärde
onsdagen i månaden. Kontakt: Ulla Johansson, tel. 033-17 94 22.

MÅNDAGSGRUPPEN PÅ ÖSTERLÅNGGATAN 4

Öppen samvaro för boende och besökare kl. 14:00 följande måndagar:
3/2, 17/2, 2/3, 16/3, 30/3, 27/4, 25/5.
Annette Alevall, diakon och ideella från Caroli församling.
Kontakt: Annette Alevall, tel. 033-17 94 58.

ÖSTERLÅNGGATAN 4 - ANDAKT

Andakt med kyrkkaffe följande torsdagar kl. 10:30: 9/1, 6/2, 5/3, 2/4, 30/4, 28/5. Annette Alevall, diakon och Tony Thornberg, musiker.
Kontakt: Annette Alevall, tel. 033-17 94 58.

SVÄRDFÄSTET, Söderkullagatan 64 - ANDAKT MED KAFFESTUND

Varannan tisdag, jämna veckor kl. 10-11:30, med start 21 januari.
Kontakt: Karin Carlsson, tel. 033-17 95 51, karin.carlsson@svenskakyrkan.se.

KYPEGLÄNTAN, Margaretagatan 5 - GUDSTJÄNST eller ALLSÅNG

Varannan onsdag kl. 14:30, se lördagens predikoturer.
Gudstjänst varannan vecka och allsång varannan vecka. Kaffeservering.
Kontakt: Gunilla Andersson, tel. 033-17 95 50.

DUVAN - GUDSTJÄNST OCH KAFFE

Lördagar kl. 17:00, se lördagens predikoturer.
Kontakt: Gunilla Andersson, tel. 033-17 95 50, Ulf Andersson, tel. 033-17 95 12.

SÖNDAGSANDAKT S:T BIRGITTAS KAPELL, Kyrkogårdsgatan 8

Söndagsandakten inleds med servering och samvaro från kl. 15:00,
andakt kl 16:00 följande söndagar: 12/1, 23/2, 22/3, 26/4, 17/5.
Annette Alevall, diakon och Tony Thornberg, musiker.
Kontakt: Annette Alevall, tel. 033-17 94 58.

FLER MÖTESPLATSER

Se predikoturer i Borås tidning eller på svenskakyrkan.se/boras.

DIAKONICENTRUM

På Diakonicentrum kan du delta i stödgrupper, vara med i livsberättargrupp, få ekonomisk rådgivning samt träffa andra på en öppen mötesplats.

Den öppna mötesplatsen på Diakonicentrum är öppen måndag och torsdag kl. 9:00-12:00. Vi finns i Gustav Adolfs församlingshem på Salängsgatan 1 men kommer under våren att byta lokaler till Stora Kyrkogatan 12, mitt emot Caroli kyrka. 

För mer information samt att boka tid kontakta Diakonicentrum, tel. 033-17 95 22.

SAMTAL OCH SJÄLAVÅRD 

Präst eller diakon: ring växeln, tel. 033-17 94 00.
Kyrkans samtalsmottagning: tel. 033-10 26 40, telefonsvarare där du lämnar
ett meddelande och blir uppringd.

ACT SVENSKA KYRKAN / SVENSKA KYRKAN I UTLANDET (SKUT)

Svenska kyrkans internationella arbete bytte namn till Act Svenska kyrkan den 5 maj 2019. Act betyder att agera i nuet, men också Action by Churches Together, en allians/samverkan mellan ca 150 kyrkor och trosbaserade organisationer världen över som gör att vi snabbt får kontakt med behövande på plats för olika hjälpinsatser och utvecklingssamarbeten. Välkommen att bidra till engagemang i den världsvida kyrkan vid insamlingskampanjer och med globalt ansvarstagande.

Vi medverkar vid olika insamlingskampanjer under året och låter oss påverkas av skeenden i vår omvärld. Svenska kyrkans utlandsförsamlingar i ca 30-talet länder har också ett omfattande diakonalt arbete när vi turistar, studerar eller bosätter oss utrikes, vilket vi ger stöd till. Vill du veta mera?
Kontakt: Karin Carlsson, tel. 033-17 95 51, karin.carlsson@svenskakyrkan.se.

ENGAGEMANG FÖR UTSATTA EU-MEDBORGARE I BORÅS 

Vi har under årens lopp haft olika verksamheter tillsammans med andra kyrkor, Röda korset, Borås Stad och och många volontärer. En ideell läkarmottagning har varit gällande under ett par års tid. Vill du vara med?
Kontakt: Karin Carlsson, tel. 033-17 95 51, karin.carlsson@svenskakyrkan.se.

SENSUS, Västerbrogatan 1

Fler kurser* finner du under församlingshemmen, se innehållsförteckningen.
Kurserna är ett samarbete mellan Svenska kyrkan i Borås och Sensus.

*Kursverksamhet i samarr med Sensus: enligt svensk lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (2005:59) har du 14 dagars ångerrätt från det att vi bekräftat din anmälan. När ångerrätten förfallit kan du avanmäla dig fram till 14 dagar före start utan att ange orsak eller bli debiterad några avgifter genom att kontakta oss. Vid anmälan till denna aktivitet tillämpas i övrigt Sensus allmänna anmälningsvillkor för konsument.

KURS - SKAPARVERKSTAD OCH BILDVÄVNAD

Torsdag kl. 09:15–11:45, med start 23 januari.
Pris: 600 kr, antal kurstillfällen: 13.
Ledare: Marianne Lindeblom.
Här kan du prova korgmålning, makramé, sticka, virka och bildvävning i ram.
Anmälan och information: Sensus Studieförbund, Västerbrogatan 1,
tel. 033-20 41 58 eller e-post boras@sensus.se.