Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan i Borås Besöksadress: Skolgatan 1, 50333 Borås Postadress: Borås pastorat, Box 393, 50113 BORÅS Telefon: +46(33)179400 E-post till Svenska kyrkan i Borås

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Mötesplatser för kropp och själ

Varmt välkommen till mötesplatserna på dagtid samt tillfällen för sång och musik, samtal och fördjupning på eftermiddagar och helger.

BRÄMHULTS FÖRSAMLINGSHEM,
Brämhults torg

KURS - KNYPPLING

Måndagar kl 13:15–15:45, start: 3 september.
Pris: 600 kr, antal kurstillfällen: 12.
Ledare: Monika Andreasson-Flodström.
Kom och pröva en gammal hantverksteknik i ny tappning.
Anmälan och information: Sensus Studieförbund, Västerbrogatan 1,
tel. 033-20 41 58 eller e-post boras@sensus.se
Kontakt: Anna Karin Andersson, tel 17 95 58
eller e-post anna-karin.andersson@svenskakyrkan.se

KURS - KNYPPLING

Måndagar kl 16:15–18:45, start: 3 september.
Pris: 600 kr, antal kurstillfällen: 12.
Ledare: Monika Andreasson-Flodström.
Kom och pröva en gammal hantverksteknik i ny tappning.
Anmälan och information: Sensus Studieförbund, Västerbrogatan 1,
tel. 033-20 41 58 eller e-post boras@sensus.se
Kontakt: Anna Karin Andersson, tel 17 95 58
eller e-post anna-karin.andersson@svenskakyrkan.se

SYFÖRENING

Tisdagar, udda veckor, kl 14:00. Start 11 september.
Varmt välkommen med eller utan handarbete. Vi arbetar för att samla in medel till
behövande. Kontakt: Rose-Mari Grahn, tel 23 25 78.

CAFÉ TRÄFFAS OCH TRIVAS

Tisdagar, jämna veckor, kl 14:30 - 16:00. Start 18 september.
Program, servering och andakt.
Kontakt: Rose-Mari Grahn, tel 23 25 78.

OTÄNKTA TANKAR

Varannan onsdag, jämna veckor, kl 18:30-20:00
med start 19 september. Vi läser kommande
söndags texter och samtalar. Kvällsfika.
J-Å Carlsson och R-M Grahn.
Kontakt: Rose-Mari Grahn, tel 23 25 78.

KAFFESTUGA

Onsdagar, udda veckor, kl 15:00. Start 26 september
I samarbete med Röda Korset. Kontakt: Rose-Mari Grahn, tel 23 25 78.

KURS - KALLIGRAFI MED EGET SKAPANDE

Torsdagar kl 09:15–11:45, start: 6 september.
Pris: 275 kr, en kamratgrupp varannan vecka, antal kurstillfällen: 6.
Anmälan och information: Sensus Studieförbund, Västerbrogatan 1,
tel. 033-20 41 58 eller e-post boras@sensus.se
Kontakt: Anna Karin Andersson, tel 17 95 58,
eller e-post anna-karin.andersson@svenskakyrkan.se

KURS - KALLIGRAFI FÖR NYBÖRJARE

Torsdagar kl 09:15–11:45, start: 13 september.
Pris: 400 kr, lär dig konsten att skriva vackert. Varannan vecka, antal kurstillfällen: 6.
Ledare: Magdalena Svedholm.
Anmälan och information: Sensus Studieförbund, Västerbrogatan 1,
tel. 033-20 41 58 eller e-post boras@sensus.se
Kontakt: Anna Karin Andersson, tel 17 95 58,
eller e-post anna-karin.andersson@svenskakyrkan.se

SOPPLUNCH

Torsdagar, jämna veckor, kl 12:00. Start 20 september.
Kontakt: Rose-Mari Grahn, tel 23 25 78.

”TISDAGSGRUPPEN ”

Start OBS! fredag 14 september kl 16:00-17.30.
Samtalsgrupp om existentiella frågor, bönegemenskap.
Information och kontakt: Malin Fries Jonsson, tel 0730-48 58 36.

BYTTORPS KYRKA OCH FÖRSAMLINGSHEM,
Fjällgatan 6

AFTERNOON TEA

Vi möts vid två tillfällen i höst kl 18:00-20:00, för att dricka gott te med tilltugg
och lyssna på spännande ”livsberättelser”. Kostnad 50 kronor.
Kontakt: Helen Kling, tel 17 94 85.

Tisdag 2 oktober kl 18:00
”Tillsammans växer jag” med Mikael Casserblad.

Tisdag 13 november kl 18:00
”Ord- och kuddkrig” med Ulf Truffe.

TRIVSELTRÄFFAR

Start med andakt i kyrkan, därefter kaffe och gemenskap i församlingshemmet.
Kontakt: Helen Kling, tel 17 94 85.

Onsdag 5 september kl 14:00-16:00
”Hattar - historia och hantverk” med Louise Björnram.

Onsdag 10 oktober kl 14:00-16:00
”Bland svenskar på Franska Rivieran” med Jonas Liljeqvist.

Onsdag 21 november kl 14:00-16:00
Andakt inför advent med Lars Sjögren och Helen Kling. Bazar med försäljning.

Onsdag 5 december kl 14:00-16:00
”Pianoromantikens yttersta gränser” med Johan Möller Lekemo.

ARBETSKRETSEN

Torsdagar, jämna veckor kl 14:00-16:00 med start 23 augusti.
Välkommen till arbetskretsen, du som vill dela gemenskap och bidra med handarbete till förmån för internationellt hjälparbete. Kontakt: Kerstin Sund, tel 070-271 52 17.

BIBELSAMTAL

Torsdagar, ojämna veckor kl 16:30-18:00 med start 30 augusti.
Tillfälle att dela tro och erfarenheter med varandra.
Kontakt: Jonas Sjödin, präst tel 17 95 74.

RETREATDAG

Lördag 13 oktober kl 09:00-18: Information: Maria Fridh, präst tel 17 94 56
Lördag 10 november kl 09:00-18: Information: Helen Kling, diakon tel 17 94 85. Vi erbjuder i höst två tillfällen till en dag av retreat. Retreat innebär att söka stillhet och hämta andan och umgås med Gud och sig själv. Dagen innehåller tystnad, möjlighet till andakt och meditation. Vi är i Byttorpskyrkan samt församlingshemmet.
Kostnad 180 kr. Begränsat antal platser. (Minst åtta anmälda för att dagen ska bli av.)
Anmälan: tel 17 94 49 eller boras.caroli.forsamling@svenskakyrkan.se

KURS - AKVARELLMÅLNING

Tisdagar kl 13:15–15:45, start: 4 september.
Pris: 275 kr, varannan vecka, antal gånger: 6.
Ledare: Ellinore Nygren.
Måla tavlor och bilder med vatten och färg.
Anmälan och information: Sensus Studieförbund, Västerbrogatan 1,
tel. 033-20 41 58 eller e-post boras@sensus.se
Kontakt: Anna Karin Andersson, tel 17 95 58,
eller e-post anna-karin.andersson@svenskakyrkan.se

KURS - LAPPTEKNIK

Onsdagar kl 13:15–15:45, start: 5 september.
Pris: 600 kr, antal kurstillfällen: 12.
Ledare: Marianne Lindeblom.
Skapa nytt av gamla tyger och lappar som sys ihop efter egen fantasi.
Anmälan och information: Sensus Studieförbund, Västerbrogatan 1,
tel. 033-20 41 58 eller e-post boras@sensus.se
Kontakt: Anna Karin Andersson, tel 17 95 58,
eller e-post anna-karin.andersson@svenskakyrkan.se

CAROLI KYRKA,
Skolgatan 1

MINIRETREAT

Onsdagar kl 18:00 med start 22 augusti.
Alla är välkomna oavsett trosåskådning till kristen djupmeditation.
18-18.30 Avslappningsövningar och bön i rörelse.
18.30-19.10 Taizémässa.
19.10 Introduktion till kristen djupmeditation.
19.30-20.30 Kristen djupmeditation, ordlös bön.
Djupmeditation innebär att sitta sig till stillhet, att med kroppen som instrument
stilla sina tankar och därmed närma sig sitt inre djup.
Ingen anmälan. Ledare är Mats Molid, tel 0761-899 333.

BÖNEGRUPP

Varannan onsdag (jämna veckor) kl 13:00-14:30 med start 9 augusti i
sakristian i Caroli kyrka.
Vi börjar med att fika och läser sedan kommande söndags bibeltexter och ber
tillsammans både fritt och färdigformulerade böner.
Kontakt: Ann-Mari Hagström, tel 17 94 76 eller
ann-mari.hagstrom@svenskakyrkan.se

CAROLI FÖRSAMLINGSHEM,
Skolgatan 1

GUDSTJÄNSTGRUPP

Välkommen med i någon av våra fyra gudstjänstgrupper! Vi förbereder och deltar i gudstjänsterna i Caroli kyrka. Våra uppgifter innefattar bland annat processioner,
söndagsskolan, nattvardsfirandet (som förebedjare, assistent), hälsa välkommen, läsa texter med mera och att ordna med kyrkfikat. Uppgifterna är utifrån var och ens förmåga och vilja, så det är möjligt för alla som vill! Vi träffas på onsdagar efter
Taizémässan om möjligt eller på söndagen. Kontakt: Maria Fridh, tel 17 94 56.

VÄXA VIDARE - SAMTALSGRUPP

Varannan tisdag (ojämna veckor) kl 18:30-20:30 med start 11 september.
JOHANNESEVANGELIET- ”Och Ordet blev människa och bodde bland oss”- läsning, samtal och reflektioner över evangeliet enligt Johannes.
Anmälan och information: Anmälan senast 7 september till Ann-Mari Hagström, församlingspedagog, tel 17 94 76 eller e-post ann-mari.hagstrom@svenskakyrkan.se eller till Gunilla, tel 17 94 49.

Vuxen väg till tro

Start onsdag 26 september kl 18:30–20:30 och träffas därefter varje onsdag första månaden och sedan varannan vecka, ojämna veckor. Avslutning i maj 2019.
En samtals- och studiegrupp för dig som söker en tro eller vill hitta tillbaka till en tro. Samtalen utgår från deltagarnas egna frågor och livserfarenheter. Dessa får möta Bibelns berättelser, kristen tradition och kyrkans liv. Det kan leda fram till dop eller konfirmation om så önskas.
Anmälan: senast 20 september till tel 17 94 49 eller
via e-post boras.caroli.pastorat@svenskakyrkan.se
Kontakt: Maria Fridh tel 17 94 56.

KVINNOFRUKOSTAR

Kostnad: 50 kronor inkl. frukost.
Anmälan: Senast torsdagen före till tel 17 94 49.
Kontakt: Ann-Mari Hagström, tel 17 94 76.
E-post: ann-mari.hagstrom@svenskakyrkan.se

Lördag 8 september kl 09:00-11:00
”Att leva sin kallelse”. Med Jacqueline Björnram, chef för Församlingsavdelningen i Skara stift.

Lördag 13 oktober kl 09:00-11:00
”Trädet - av barn på flykt”. Ulla Zimmerman, konstnär, visar bildarbete med ensamkommande flyktingbarn.

Lördag 24 november kl 09:00-11:00
”KRAFTENS HUS ger cancerdrabbade kraft att leva!” Med Leine Persson Johansson,
patientföreträdare samt Carina Mannefred, projektledare och verksamhetsansvarig.


KURS - MUSIKHISTORIA MED LYSSNANDE

Måndag kl 10:30–12:00, start: 3 september.
Pris: 400 kr, antal gånger: 7.
Ledare: Mikael Lenberg.
Från barock till jazz, pop och rock. Inga förkunskaper krävs.
Anmälan och information:
Sensus Studieförbund, Västerbrogatan 1,
tel. 033-20 41 58 eller e-post boras@sensus.se
Kontakt: Anna Karin Andersson, tel 17 95 58,
eller e-post anna-karin.andersson@svenskakyrkan.se

DAMMSVEDJANS FÖRSAMLINGSHEM,
Nämndemansgatan 7

HÄNDER OCH ORD

Tisdagar, jämna veckor, kl 12:30. Start 4 september.
Välkommen att tälja, sy eller bara prata. Vi fikar tillsammans ”smörgåsfika” och har en samtalsbok vi utgår ifrån. Kontakt: Per Ulvestig, tel 17 95 26.

SOPPLUNCH

Tisdagar, ojämna veckor, kl 12:30. Start 11 september.
För dig som tycker om soppa och trevligt sällskap. Kostnad 30 kronor. Terminens final 4 december, jullunch för 70 kronor och anmälan. Kontakt: Åsa Uhrbom, tel 17 95 27.

BIBELSTUDIE

Torsdagar, ojämna veckor, kl 18:00-20:00. Start 30 augusti.
Bibelstudie-vandringar och rastplatser i det bibliska landskapet. Vi utgår från
Johannesevangeliets senare del och diskuterar textens betydelse då och nu.
Kontakt: Bernt-Olov Klingesten, tel 070-792 23 24.

KVINNOFRUKOST

Lördag 6 oktober kl 09:00 – ca 11:00.
Håll utkik efter program på affisch eller webb! Kontakt: Åsa Uhrbom, tel 17 95 27.

KVÄLLSSTUND 

Torsdag 11 september kl 18:00. ”Föreläsning och samtal om den manliga normen”. Barn har möjlighet till lek eller film på nedervåningen. Därefter bjuds alla på kvällsmat.
Torsdag 15 november kl 18:00. ”Pysselkväll för små och stora”. Vi samlas för en stunds gemenskap. Därefter bjuds alla på kvällsmat.
Kontakt: Åsa Uhrbom, tel 17 95 27, Helen Nordblad, tel 17 95 73.

GUSTAV ADOLFS KYRKA OCH FÖRSAMLINGSHEM,
Salängsgatan 1

BORDSAMTAL - CENTRALA FRÅGOR OM TRO OCH LIV

Tisdagar, jämna veckor, kl 18:00, start 4 september.
Vi talar om kyrkan ur olika perspektiv. Kvällsfika och andakt.
Kontakt: Gunilla Andersson, tel 17 95 50. Ulf Andersson, tel 17 95 12 eller
Per Börjesson, tel. 17 95 80.

ENKELT CAFÉ

Varje vecka, tisdag till fredag. Ti kl 10:30 - 13:00, on-fre 11:30-13:30 med start 22 augusti. Välkommen att komma in i kyrkan. Här finns möjlighet att tända ett ljus, dricka en kopp kaffe, samtala en stund.
Kontakt: Ulf Andersson, tel 17 95 12 eller Gunilla Andersson, tel 17 95 50.

STILLA MÄSSA FÖR ALLA SINNEN

Tisdagar, ojämna veckor, kl 19:00.
Olika teman varje gång. Kvällsfika på ungdomsgården.
Kontakt: Gunilla Andersson, tel 17 95 50, Jörgen Röllgårdh, tel 17 95 15.

GLOBALA VECKAN

Onsdag 21 november kl 19:00.
Nelson Mandela 100 år 2018 - Fred och försoning. Marika Griehsel, tidigare utrikeskorrespondent i Sydafrika, var med vid Mandelas frigivning och följde Mandela under hans sista år. Maken Simon Stanford filmade. Marika berättar och visar film om Mandela, denne världsledare i nutid.
Kontakt: Karin Carlsson, tel 17 95 51.

CHURCH ROCKERS I SAMARBETE MED FUB

Start tisdag 11 september kl 16:30 med fika, och sedan övning kl 17:00.
Konsert i Gustav Adolfs kyrka den 15 december kl 17.00.
För anmälan ring FUB.
Kontakt: William Lindström, tel 17 95 40, Gunilla Andersson, tel 17 95 50.

PSALMCIRKEL

Onsdagar kl 18:00: 12/9, 26/9, 10/10, 24/10, 7/11, 21/11. Studiecirkel
kring våra älskade psalmer i ord och ton. Vi sjunger, lär oss om psalmers bakgrund och diskuterar.
Kontakt: Gunilla Andersson, tel 17 95 50.

BOKCIRKEL

Onsdagar kl 18:00: 19/9, 17/10, 14/11, 5/12.
Vi läser en bok i månaden och samtalar om tro och liv. Psalmsång och kaffe.
Kontakt: Gunilla Andersson, tel 17 95 50.

CAFÉ TRÄFFAS OCH TRIVAS

Varannan torsdag kl 14:30 med start 13 september
”Vi minns igen och tillsammans + 1970-talet i ord och ton” med Per, Jan,
Margaretha och Gunilla. Kontakt: Gunilla Andersson, tel 17 95 50.

KREATIV VERKSTAD FÖR VUXNA

Start 20 september kl 17:00-18:30.
Nu startar vi en ny grupp! Låter det spännande ta kontakt med: Bengt Bergman,
tel 17 95 20, Per Börjesson tel 17 95 80 eller Gunilla Andersson, tel 17 95 50.

GA-DIALOGEN

En kravlös mötesplats som vill ge möjlighet till lärande, lyssnande, dialog och reflektion om det som rör oss alla, vår tro, vårt liv. Mingel kl 18:30, föredrag kl 19:00.
Mer information kommer.
Kontakt: Gunilla Andersson, tel 17 95 50.

Torsdag 10 september kl 19:00 Christina Wånge.
Föreläsning om suicidprevention. Därefter finns tillfälle för ljuständning i kyrkan.

Torsdag 18 oktober kl 19:00 Kardinal Anders Arborelius.

STÖD I SORG – EN DAG FÖR DIG SOM SÖRJER

Lördagen den 17 november i Gustav Adolfs församlingshem.
En dag med stillhet, samtal, föredrag och god mat. Dagen är för dig som behöver någon att dela din sorg, saknad och känslor med. Kontakt och anmälan: Rose-Mari Grahn, 033-23 25 78 eller Åsa Uhrbom, 033-17 95 27.

GUDSTJÄNSTGRUPP

Vill du vara med i en gudstjänstgrupp som förbereder och deltar i gudstjänster i
Gustav Adolfs kyrka under hösten?
Kontakt: Gunilla Andersson, tel 17 95 50 eller Margareta Skoglund, tel 17 95 17.

KYRKKAFFEGRUPP

Vill du vara med och hjälpa till med kyrkkaffet i Gustav Adolfs kyrka?
Kontakt: Gunilla Andersson, tel 17 95 50 eller Åsa Carnelid, tel 17 95 04.

KURS - KONSTHISTORIA

Tisdagar kl 09:15–11:45, start: 4 september.
Pris: 375 kr, varannan vecka, antal gånger: 6.
Ledare: Bengt-Göran Johansson.
Aktuellt inom konsten.
Anmälan och information: Sensus Studieförbund, Västerbrogatan 1,
tel 033-20 41 58 eller e-post boras@sensus.se
Kontakt: Anna Karin Andersson, tel 17 95 58,
eller e-post anna-karin.andersson@svenskakyrkan.se

 

GUSTAVS KAMMARE,
Caroli församlingshem, Skolgatan 1

BIBELGRUPP

Måndagar kl 14:00–16:00 med start 27 augusti.
Kontakt: Ulf Andersson, tel 17 95 12.

MUSIKCAFÉ

Tisdagar kl 15:00 med start 28 augusti.
Musikunderhållning, kaffeservering. Entré 50 kronor.
Kontakt: Ulf Andersson, tel 17 95 12.

MÅLTIDER

Onsdagar kl 11:30-13:00. Start 29 augusti.
Kostnad 40 kronor.
Kontakt: Ulf Andersson, tel 17 95 12.

 

HÄSSLEHOLMENS KYRKA,
Våglängdsgatan 3


KURS I KRISTEN TRO

Hör av dig för info om startdatum och tid. För dig som är ny i Sverige eller har dina rötter i en annan kultur eller religiös tradition. Vi träffas och pratar om centrala delar av kristen tro. 
Frågor och anmälan: Emma-Karin Palmqvist, tel 17 95 38 eller
e-post emma-karin.palmqvist@svenskakyrkan.se
Erik Persson, tel 17 95 39.

LÄTT SVENSKA

Tisdagar kl 10:00-12:00. Start 4 september.
Vi övar oss i lätt svenska och fikar tillsammans. För dig som är ny i Sverige eller varit här en längre tid. Kontakt: Inger Awenlöf, tel 17 95 49, Monika Linnros, tel 17 95 41.

TISDAGSSKOJ

För hela familjen. Tisdagar kl 14:00-16:00. Start 4 september.
Öppet hus för barn tillsammans med sina vuxna. Samtal, aktiviteter, fika och samling. Kontakt: Anna-Karin Nordangård, tel 17 95 56, Monika Linnros, tel 17 95 41.

BUGGKURS

Tisdagar. Start 21 augusti.
kl 18:30 Nybörjare, bugg.
Kl 19:30 Foxtrot och gammeldans.
Kl 20:30 Bugg fortsättning.
Kontakt: Jerker Persson, tel 17 95 95.

STICKCAFÉ

Torsdagar kl 10:00-12:00 med start 6 september.
Gemenskap och handarbete för dig som är ny i Sverige.
Kontakt: Inger Awenlöf, tel 17 95 49.

SOPPLUNCH

Torsdagar med start 6 september.
Kl 11:45 är det en stilla stund med musik i kyrkan. Kl 12:00 serveras soppa.
Kontakt: Erik Persson, tel 17 95 39.

ÖPPEN SALONG

Fredagar kl 11:00-12:00 med start 7 september.
Kaffe, gemenskap och sång tillsammans.
Kontakt: Erik Persson, tel 17 95 39 och Jerker Persson, tel 17 95 95.

LÖRDAGSMYS

8 september, 6 oktober och 10 november kl 17:00-19:30.
Vi äter och umgås tillsammans och barnen kan leka.
Kontakt: Anna-Karin Nordangård, tel 17 95 56.

SÖNDAGSSTUND

För hela familjen. 2 september, 28 oktober, 9 december.
Fika och aktiviteter kring ett tema som avslutas med familjegudstjänst kl 17:00.
Kontakt: Erik Persson, tel 17 95 39.

SJÖBO KYRKA OCH KYRKANS HUS,
Klintesväng 3

KÖRDAG

Lördagen den 8 september kl 10:00.
Övning, inspiration och sångteknik med sångpedagog Daniel Dahlqvist. Avslutas med musikgudstjänst kl. 17.00 då körsångare, körpedagog, Anna Holmberg och Kimmo Kling medverkar.
Kontakt och anmälan: Anna Holmberg, tel 17 94 75.

ÖPPET HUS MED 11-FIKA

Tisdagar kl 10:00–12:00, med start 7 augusti.
Mötesplats med varierande innehåll, t.ex. sticka, laga kläder, samtal, läsning, sång,
musik, pyssel och hantverk, bakning m.m.
Kontakt: Ann-Mari Hagström, tel 17 94 76 eller
e-post ann-mari.hagstrom@svenskakyrkan.se

SÅNG- OCH MUSIKCAFÉ

Onsdagar kl 14:30–16:00.
29 augusti, 26 september, 24 oktober, 21 november och 19 december.
Allsång, musikkryss, fika och gemenskap.
Kontakt: Asta Weiner, tel 17 94 74.

BÖN & LIV- MED LYSSNANDET I FOKUS

Torsdagar, jämna veckor, med start 9 augusti, tid utifrån önskemål.
Vi samtalar, läser kommande söndags evangelietext och mediterar över denna, delar med oss av våra tankar, tyst bön.
Anmälan och information: Ann-Mari Hagström, tel 17 94 76 eller
e-post ann-mari.hagstrom@svenskakyrkan.se

SINNESROMÄSSA

Torsdagar kl 18:30, 30/8, 27/9, 25/10, 22/11 och 20/12.
Efter gudstjänsten, kvällsfika i församlingshemmet. Kontakt: Asta Weiner, tel 17 94 74.

BIBLIODRAMA

Lördagen den 6 oktober kl 09:30-15:00.
På ett lustfyllt och fantasifullt sätt utforskar vi en bibeltext i grupp; genom rollspel,
improvisationer, musik, måleri m.m. Bibliodrama berör både kropp och själ, hjärta och hjärna, känsla och intellekt.
Kostnad: 100:- inkl. fika och lunch.
Ledare: Ann-Mari Hagström, församlingspedagog & Simon Hagström, fritidsledare.
Information och anmälan: senast 1 oktober till Ann-Mari Hagström, tel 17 94 76
eller ann-mari.hagstrom@svenskakyrkan.se


KURS - LIKNELSER I NYA TESTAMENTET

Tisdagar kl 13:30–15:30, start: 25 september.
Pris: 150 kr, antal kurstillfällen: 5, varannan vecka.
Fortsätter 5 gånger under våren 2019.
Ledare: Carl-Gustav Antonsson.
Anmälan och information: Sensus Studieförbund,
Västerbrogatan 1, tel 033-20 41 58 eller e-post boras@sensus.se
Kontakt: Anna Karin Andersson, tel 17 95 58,
eller e-post anna-karin.andersson@svenskakyrkan.se


KURS - STIFTEN I SVENSKA KYRKAN

Onsdagar kl 09:30–11:30, start: 26 september.
Pris: 150 kr, antal kurstillfällen: 5, varannan vecka.
Fortsätter 5 gånger under våren 2019. Domkyrkor, biskopar, olika kyrkliga
riktningar, kyrkohistoria med mera.
Ledare: Carl-Gustav Antonsson.
Anmälan och information: Sensus Studieförbund,
Västerbrogatan 1, tel 033-20 41 58 eller e-post boras@sensus.se
Kontakt: Anna Karin Andersson, tel 17 95 58,
eller e-post anna-karin.andersson@svenskakyrkan.se

ANDAKTER .......................................

VÅGLÄNGDSGATAN 153 - ANDAKT

Varje onsdag kl 14:00. Svenska kyrkan ansvarar den andra, tredje och fjärde onsdagen i månaden. Kontakt: Monika Linnros, tel 17 95 41, Erik Persson, tel 17 95 39.

ÖSTERLÅNGGATAN 4 - MÅNDAGSGRUPPEN

Gemenskap med minnen, servering och andakt följande måndagar: 3 september,
17 september, 1 oktober, 15 oktober, 29 oktober, 12 november, 26 november.
Annette Alevall, diakon och ideella från Caroli församling.
Kontakt: Annette Alevall, tel 17 94 58.

ÖSTERLÅNGGATAN 4 - ANDAKT

Andakt med kyrkkaffe. Torsdagar kl 10:30 6 september, 4 oktober, 8 november
och 6 december. Annette Alevall, diakon och Tony Thornberg, musiker.
Kontakt: Annette Alevall, tel 17 94 58.

SVÄRDFÄSTET, Söderkullagatan 64 - ANDAKT

Andakt med kaffestund. Varannan tisdag, jämna veckor, kl 10:00-11:30.
Start 4 september. Kontakt: Karin Carlsson, tel 17 95 51.

KYPEGLÄNTAN, Margaretagatan 5 - GUDSTJÄNST eller ALLSÅNG

Onsdagar kl 14:30.
Gudstjänst varannan vecka och Allsång varannan vecka. Ni kommer under hösten att möta kyrkomusikerna Margaretha Skoglund och Jan Hjalmarsson, olika musikgrupper samt prästerna Ulf Andersson och Gunilla Andersson.
Kontakt: Gunilla Andersson, tel 17 95 50.

JÖSSAGÅRDEN, Varbergsvägen - SAMVARO, SERVERING OCH ANDAKT

16 september, 28 oktober, 2 december och 23 december.
Samvaro och servering från kl 15:00. Andakt kl 16:00.
Annette Alevall, diakon och Tony Thornberg, musiker.
Kontakt: Annette Alevall, tel 17 94 58.

SVENSKA KYRKANS INTERNATIONELLA ARBETE
/SVENSKA KYRKAN I UTLANDET (SKUT) ……

Välkommen att komma med och bidra till engagemang i den världsvida kyrkan vid
insamlingskampanjer och med globalt ansvarstagande. Svenska kyrkan har beredskap vid katastrofsituationer, vid flyktingarbete och mer långsiktiga projekt.

Vi medverkar vid olika insamlingskampanjer under våren och låter oss påverkas av
skeenden i vår omvärld. Svenska kyrkans utlandsförsamlingar i ca 30-talet länder har också ett omfattande diakonalt arbete när vi turistar, studerar eller bosätter oss utrikes, vilket vi ger stöd till. Vill du veta mera?
Kontakt: Karin Carlsson, tel 17 95 51.

ENGAGEMANG FÖR UTSATTA EU-MEDBORGARE I BORÅS

Vi har under årens lopp haft olika verksamheter tillsammans med andra kyrkor, Röda korset, Borås stad och och många volontärer. En ideell läkarmottagning har varit gällande under ett par års tid. Vill du vara med?
Kontakt: Karin Carlsson, tel 17 95 51.