Ljuständning vid rådhustrappan

30 november kl. 14:00 på Stora Torget.

Den årliga ljuständningen arrangerad av BER, Borås ekumeniska råd.

Tillträdande kyrkoherde Fredrik Hägglund håller tal och en ekumenisk kör sjunger adventssånger. Välkommen!