Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan i Borås Besöksadress: Skolgatan 1, 50333 Borås Postadress: Borås pastorat, Box 393, 50113 BORÅS Telefon:+46(33)179400 E-post till Svenska kyrkan i Borås

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Kyrkbacken, Brämhult

Kyrkbackens förskola ligger invid Brämhults kyrka och kyrkogård med adress Kyrkbacken 10. Naturen, skogen och hästhagar finns precis utanför knuten.

fakta om kyrkbackens förskola

På Kyrkbackens förskola finns det plats för 35 barn i åldrarna 1-5 år fördelat på två nyrenoverade avdelningar. Förutom Kyrkbackens egna ytor kring förskolan finns mängder av stigar och småvägar som leder åt olika håll till olika spännande platser lämpliga för lek, upptäckter och fikapauser.

Förskolan har öppet vardagar kl. 06:30-17:30. Förskolan stänger fyra veckor på sommaren samt två dagar per termin för fortbildning. Avgiften är densamma som i den kommunala förskolan.

I Svenska kyrkans förskolor finns inga religiösa förväntningar på barnen och deras vårdnadshavare. Verksamheten regleras av Skollagen och Läroplan för förskolan. Borås Stad ansvarar för tillsynen.

Verksamheten på Kyrkbackens förskola

Vårt mål är att erbjuda barnen en välplanerad verksamhet som utgår ifrån barnens individuella förutsättningar. Barnen ska:

  • känna trygghet
  • utvecklas efter sin förmåga
  • bli bemött av behörig och kunnig personal
  • få mat lagad i eget kök
  • bli sedd efter sitt behov
  • få vara delaktig i en grupp, känna tillhörighet och gemenskap
  • få vara unik och lära sig om allas lika värden.

Maten på KYrkbackens förskola

Förskolan har en kock som lagar all mat från grunden. Maten lagas i så stor utsträckning som möjligt med ekologiska, kravmärkta eller närodlade varor.

Ansöka till kyrkbackens förskola

Du ansöker om plats på förskolan via Borås Stads självservice.

Varmt välkommen att ta kontakt med kyrkbackens förskola!

Kyrkbacken, 033-23 25 86.

E-post till enhetschef Kristina Tegelman.

Har ni frågor och funderingar kring förskolan kan ni även vända er till rektor Maria Cedenblad, 033-17 95 03, e-post till Maria Cedenblad.