Julhälsning från Fredrik Hägglund
Foto: Maria Eriksson

Julhälsning

God jul, önskar kyrkoherde Fredrik Hägglund