Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan i Borås Besöksadress: Skolgatan 1, 50333 Borås Postadress: Borås pastorat, Box 393, 50113 BORÅS Telefon:+46(33)179400 E-post till Svenska kyrkan i Borås

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Förtroendevalda

Läs mer om kyrkofullmäktiges och kyrkorådets arbete.

Kyrkofullmäktige

2019-11-07 Protokoll KF
2019-05-22 Protokoll KF
2018-11-01 Protokoll KF
2018-05-24 Protokoll KF
2017-12-14 Protokoll KF
2017-11-16 Protokoll KF
2017-11-02 Protokoll KF
2017-05-11 Protokoll KF
2017-02-26 Protokoll KF

Kyrkofullmäktige beslutar i principiella ärenden och i ärenden som på annat sätt är av större vikt, främst:

 1. Godkännande av församlingsinstruktionen
 2. Mål och riktlinjer för verksamheten
 3. Budget, kyrkoavgift, och andra viktiga ekonomiska frågor
 4. Val av ledamöter och ersättare i kyrkorådet, församlingsråd och valnämnden
 5. Val av revisorer
 6. Grunderna för ekonomiska ersättning till förtroendevalda och revisorer,.
 7. Fastställande av årsredovisningens resultat- och balansräkning och
 8. Ansvarsfrihet.

Kyrkofullmäktige har 35 ledamöter och 19 ersättare, som väljs vid kyrkovalen. För perioden 2018-2021 är mandatfördelningen som följande:

 • 15 Arbetarpartiet Socialdemokraterna (S)
 • 9 Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan (POSK)
 • 8 Borgerligt alternativ (BorgA)
 • 3 Frimodig kyrka (FK)

Ordförande i kyrkofullmäktige är Ulf Sjösten (BorgA), 070-269 60 13 , och vice ordförande är Jan Löberg (S). Kyrkofullmäktige sammanträder 3 gånger per år.

Kyrkofullmäktige har valt personer till följande organ:

 • Brämhults församlingsråd: Ordf. Yvonne Persson, 0702-90 36 28. 
 • Caroli församlingsråd: Ordf: Eva Grubbström, 073-441 33 56. 
 • Gustav Adolfs församlingråd: Ordf: Tomas Springer, 070-558 04 50. 
 • Valnämnd: Ordf: Thomas Gustafsson, 0730-30 78 89.  

Kyrkoråd

2019-03-14 Protokoll KR
2019-01-17 Protokoll KR

2018-12-06 Protokoll KR

2018-11-15 Protokoll KR

2018-10-11 Protokoll KR
2018-08-23 Protokoll KR
2018-06-05 Protokoll KR
2018-04-26 Protokoll KR
2018-03-15 Protokoll KR
2018-01-17 Protokoll KR
2017-12-07 Protokoll KR

2017-10-12 Protokoll KR
2017-06-08 Protokoll KR
2017-04-20 Protokoll KR

Kyrkorådet är pastoratets styrelse. Kyrkorådet ska ha omsorg om församlingslivet och har gemensamt med kyrkoherden ansvar för att församlingens grundläggande uppgift blir utförd. Kyrkorådet ska uppmärksamt följa de frågor som kan inverka på församlingens eller pastoratets ekonomiska ställning. Kyrkorådet ska fastställa en arbetsordning för sitt arbete.

Kyrkorådet ska:

 1. Bereda ärenden som ska handläggas av kyrkofullmäktige
 2. Ha hand om den ekonomiska förvaltningen och förvalta församlingarnas och pastoratets egendom
 3. Verkställa kyrkofullmäktiges beslut om detta inte har uppdragits åt någon annan och
 4. Fullgöra de uppgifter i övrigt som anges i kyrkoordningen.

Kyrkorådet har 11 ledamöter + kyrkoherde samt 6 ersättare som väljs vid kyrkofullmäktige.

För perioden 2018-2021 är mandatfördelningen som följande:

 • 5 Arbetarpartiet Socialdemokraterna (S)
 • 3 Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan (POSK)
 • 2 Borgerligt alternativ (BorgA)
 • 1 Frimodig kyrka (FK).

Ordförande i kyrkorådet är Roger Olsson (S), 0723-99 43 10 , och vice ordförande är Tomas Springer (BorgA).

Kyrkorådet har utsett följande utskott:

 • Kyrkogårdsutskott: Ordf: Bill Johansson, 0703-46 40 80.
 • Stiftelse- och gåvoutskott: Ordf: Jörgen Röllgårdh, tf kyrkoherde, 033 - 17 95 15.