Foto: Magnus Aronson/Icon

Digitala gudstjänster & andakter

Digitala gudstjänster - livesända och inspelade

Ny gudstjänst varje vecka på svenska och varannan på finska. Efter sändningen den 19 juni gör vi sommaruppehåll och återkommer den 14 augusti.

Björn Karlsson

Söndagstanken

En kortare söndagsandakt att titta på hemifrån soffan.

Finska flaggan

Suomenkielinen toiminta

Ruotsin kirkossa puhutaan suomea. Kirkolliset toimitukset ja jumalanpalvelukset toimitetaan suomeksi. Olemme mukana elämän tähtihetkissä mutta myös arjen keskellä ja vaikeina aikoina. Olemme sinua varten.