Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan i Borås Besöksadress: Skolgatan 1, 50333 Borås Postadress: Borås pastorat, Box 393, 50113 BORÅS Telefon:+46(33)179400 E-post till Svenska kyrkan i Borås

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Diakonins månad

September är diakonins månad. Under vecka 37 är det "Psykiatrins dagar" i Borås och den 15 september kallas diakonins söndag.

Psykiatrins dagar infaller 10-12 september. Föreläsningar hålls i Gustav Adolfs kyrka och utställare finns på Stora Torget. Läs mer på programmet "Psykiatrins dagar 2019".

Psykiatrins dagar sker i samarbete med Borås Stad och Svenska kyrkan.

Diakonins söndag

15 september i Gustav Adolfs kyrka kl. 11:00 och föredrag kl. 13:00 - Gudstjänst och föredrag med temat Möjligheter och begränsningar när vi blir äldre.

Varmt välkomna till en gudstjänst, där vi lyfter vår ohälsa i mognare åldrar. Efteråt ges möjlighet att träffa företrädare från vår stad, olika föreningar och organisationer. Vi bjuder på enkel lunch och därefter blir det föredrag med Anita Åkesson, diakon.

Medverkande: representanter från Borås stads mötesplatser, Anhörigstödet, Borås Besöksverksamhet med flera med informationsbord längst fram i kyrkan.

Präst: Gunilla Andersson
Diakon: Irja Forsman
Musik: Staffan Biörklund-Jullander och sångare från Living Gospel.

15 september i Byttorps församlingshem efter gudstjänsten - I samband med kyrkkaffet berättar Anna Malm och Carina Gustavsson från förbundet Balans om denna ideella patient- och anhörigorganisation för människor med diagnoserna depression, utmattningssyndrom och bipolär sjukdom.

På diakonins söndag går kollekten som är en rikskollekt till vårt lands diakoniinstiutioner.

Mer under diakonins månad:

Onsdagen den 18 september kl. 18:00-20:00 i Byttorps kyrka och församlingshem - Cim Thyren kommer till Tillsammans på Byttorp och delar med sig av sitt liv i ord och ton under rubriken Min väg från missbruk.

Svenska kyrkan är en del av Sveriges kristna råd. I Sveriges kristna råd möts 27 medlemskyrkor och två observatörer fördelade på fyra kyrkofamiljer. I dessa ryms de olika kristna traditionerna i vårt land. Rådet länkar samman medlemskyrkornas eget arbete inom flera olika områden. Det görs genom att erbjuda mötesplatser för idéutbyte, skapa nätverk, ge kommunikationsservice, stöd för ekumenisk utveckling och samordning av gemensamma aktiviteter. 

Läs mer om samarbetet i Sveriges kristna råd och om diakonins månad.