En vägskylt för återvändsgränd i skogen.
Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Dags att ställa om!

Föreläsningsserie i samarbete Naturskyddsföreningen, Svenska kyrkan Borås och Klimatomställning Borås.

Skogen och klimatet

Föreläsning av Roger Olsson
När: tisdag 18 januari kl.19.
Var: Caroli kyrka, Skolgatan 1 Borås.

Roger Olsson är skribent/journalist med inriktning på natur, naturvård och miljöfrågor. Roger har bland annat varit chefredaktör för Sveriges Natur.
Hur kan skogen påverka utsläpp av koldioxid, och vilken typ av skogsbruk är fördelaktigast ur klimatsynpunkt?

Hur ställer vi om till klimatneutrala transporter?

Föreläsning av Mats-Ola Larsson
När: tisdag 8 februari kl.19.
Var:
Caroli församlingshem, Skolgatan 1 Borås.

Mats-Ola Larsson är specialist på transporter och mobilitet på IVL Svenska Miljöinstitutet och har arbetat med miljö och trafik i 30 års tid. Föreläsningen tar upp trafikens klimatpåverkan och olika möjligheter att minska påverkan från vägtrafik och flyg.

Vi lyser bort den biologiska mångfalden

Bild på författare Johan Eklöf och hans bok Mörkermanifestet.
Foto: Frida Winter

Föreläsning av Johan Eklöf
När: tisdag 8 mars kl. 19.
Var:
Caroli församlingshem, Skolgatan 1 Borås.

Johan Eklöf är doktor i zoologi och författare, om mörkrets betydelse för den biologiska mångfalden. Föredraget utgår ifrån Johans bok Mörkermanifestet där han tar upp de ljusföroreningar som påverkar såväl växter, djur som människor.

En tillbakablick på framtidens modeindustri

Föreläsning av Jonas Larsson
När:
tisdag 19 april kl.19.
Var:
Caroli församlingshem, Skolgatan 1 Borås.

Jonas Larsson är universitetslektor vid Högskolan i Borås. Arbetar som lektor inom forskningsområdet Textilt Management med fokus på digitala system för lokal produktion och kundanpassning av kläder och hållbarhet inom sko- och modeindustrin.

Maten och klimatet

Digital föreläsning av Elin Röös
När:
tisdag 10 maj kl.19.
Elin Röös är universitetslektor vid Institutionen för energi och teknik; Lantbrukets teknik och system. Hon forskar och undervisar kring hållbar matproduktion och konsumtion ur många olika vinklar. Det handlar till exempel om att bedöma miljöpåverkan från olika livsmedel och produktionssystem och att beräkna olika typer av miljöpåverkan förknippade med olika kostmönster.

Välkomna!
Fredrik Hägglund, kyrkoherde Svenska Kyrkan i Borås
Börje Fritzson, ordförande Naturskyddsföreningen i Borås
Thomas Svensson, ordförande Klimatomställning Borås