Foto: Joakim Carlström

Borgerlig vigsel, kyrklig vigsel, partnerskap och välsignelse

Har ni ”gift er borgerligt” eller ingått partnerskap och tänker att det skulle vara fint med en kyrklig välsignelse/vigsel är ni välkomna till oss. Eftersom äktenskap regleras i svensk lag finns det en del saker som behöver redas ut.

För er som är vigda av en borgerlig vigselförrättare
Är ni redan gifta med varandra är det en kyrklig välsignelse som är aktuell eftersom det inte går att gifta sig med den man redan är gift med. I Svenska kyrkan välsignar vi äktenskap som ingåtts borgerligt. Välsignelsegudstjänsten påminner på många sätt om en vigsel men prästen ställer inga frågor om ni vill ta varandra som makar. Ni kan själva vara med och påverka hur gudstjänsten ska utformas. 

För er som är registrerade partners
Har ni ingått registrerat partnerskap i Sverige enligt den tidigare partnerskapslagen finns flera alternativ. Ni kan omvandla ert partnerskap till ett äktenskap eller få en kyrklig välsignelse över ert partnerskap. Vill ni omvandla ert partnerskap till äktenskap kan ni antingen göra en gemensam skriftlig anmälan till Skatteverket eller välja vigsel. Har ni ingått partnerskap enligt svensk lag behövs ingen hindersprövning. Det räcker med ni lämnar ett intyg om att ni är registrerade partners. Efter vigseln meddelar prästen Skattemyndigheten att ni är gifta.

Blir det någon juridisk skillnad?
Svaret är nej. Kyrkliga välsignelser har ingen juridisk status. Omvandlingen från partnerskap till äktenskap gör heller ingen juridisk skillnad. Om ni väljer att inte omvandla ert partnerskap kommer ni att fortsätta att vara registrerade partners.