Ansgarsbacken, Dammsvedjan

Ansgarsbackens förskola är en av tre förskolor som drivs av Svenska kyrkan i Borås. Här finns två avdelningar: Pärlan för barn 1-3 år och Vingen för barn 3-5 år.

Fakta om Ansgarsbackens förskola

Ansgarsbackens förskola är belägen i Dammsvedjans församlingshem på Nämndemansgatan 7. Förskolan har två avdelningar: Pärlan och Vingen, med plats för 15 respektive 20 barn i åldrarna 1-5 år. Under utevistelsen utforskar barn och pedagoger naturen i närområdet.

Förskolan har öppet vardagar kl. 06:30-17:30. Förskolan stänger fyra veckor på sommaren samt två dagar per termin för fortbildning. Avgiften är densamma som i den kommunala förskolan.

I Svenska kyrkans förskolor finns inga religiösa förväntningar på barnen och deras vårdnadshavare. Verksamheten regleras av Skollagen och Läroplan för förskolan. Borås Stad ansvarar för tillsynen.

Verksamheten på Ansgarsbackens förskola

Vårt mål är att erbjuda barnen en välplanerad verksamhet som utgår ifrån barnens individuella förutsättningar. Barnen ska:

  • känna trygghet
  • utvecklas efter sin förmåga
  • bli bemött av behörig och kunnig personal
  • få mat lagad i eget kök
  • bli sedd efter sitt behov
  • få vara delaktig i en grupp, känna tillhörighet och gemenskap
  • få vara unik och lära sig om allas lika värden.

Maten på Ansgarsbackens förskola

Bild på EU_flaggan med texten Skolmjölken vi serverar finansieras delvis av Europeiska garantifonden för jordbruket.

Förskolan har en kock som lagar all mat från grunden. Maten lagas i så stor utsträckning som möjligt med ekologiska, kravmärkta eller närodlade varor.

 

Ansöka till ANSGARSBACKENS FÖRSKOLA

Du ansöker om plats på förskolan via Borås Stads självservice.

Varmt välkommen att ta kontakt med ansgarsbackens förskola!
Ansgarsbacken, 033-17 95 32 eller 033-17 95 36.

Kontaktpersoner

Har ni frågor och funderingar kring förskolan kan ni vända er till rektor Maria Cedenblad, 0705-57 95 03, e-post Maria Cedenblad.

E-post till enhetschef Susanna Wernklev.