Änglabacken, Sjöbo

Änglabackens förskola är en av Svenska kyrkan i Borås tre förskolor. Vi finns i samma byggnad som Kyrkans Hus på Klintesväng 1, invid Sjöbo kyrka.

fakta om änglabackens förskola

På Änglabackens förskola finns det plats för 35 barn i åldrarna 1-5 år. Förskolan har två nyrenoverade avdelningar: Lyckan och Glädjen. Förutom våra egna ytor runt om förskolan har vi skogsmarker precis in på knuten, dit vi gör utflykter av olika slag.

Förskolan har öppet vardagar kl. 06:30-17:30. Förskolan stänger fyra veckor på sommaren samt två dagar per termin för fortbildning. Avgiften är densamma som i den kommunala förskolan.

I Svenska kyrkans förskolor finns inga religiösa förväntningar på barnen och deras vårdnadshavare. Verksamheten regleras av Skollagen och Läroplan för förskolan. Borås Stad ansvarar för tillsynen.

Verksamheten på Änglabackens förskola

På förskolan har vi ett temainriktat arbetssätt. Det innebär att vi varje termin arbetar med ett nytt tema som genomsyrar hela vår verksamhet. Vi uppmärksammar temat i sånger, lekar, samlingar, idrott, lek och skapande verksamhet.

Vårt mål är att erbjuda barnen en välplanerad verksamhet som utgår ifrån barnens individuella förutsättningar. Barnen ska:

känna trygghet
utvecklas efter sin förmåga
bli bemött av behörig och kunnig personal
få mat lagad i eget kök
bli sedd efter sitt behov
få vara delaktig i en grupp, känna tillhörighet och gemenskap
få vara unik och lära sig om allas lika värden.

Maten på Änglabackens förskola

Bild på EU_flaggan med texten Skolmjölken vi serverar finansieras delvis av Europeiska garantifonden för jordbruket.

Förskolan har en kock som lagar all mat från grunden. Maten lagas i så stor utsträckning som möjligt med ekologiska, kravmärkta eller närodlade varor.

Varmt välkommen att ta kontakt med förskolan!

Lyckan: 0702-73 14 85
Glädjen: 0702-78 12 91

Kontaktperson

Har ni frågor och funderingar kring förskolan kan ni vända er till rektor Maria Cedenblad, 033-17 95 03, e-post till Maria Cedenblad.