Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan i Borås Besöksadress: Skolgatan 1, 50333 Borås Postadress: Borås pastorat, Box 393, 50113 BORÅS Telefon:+46(33)179400 E-post till Svenska kyrkan i Borås

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Änglabacken, Sjöbo

Änglabackens förskola är en av Svenska kyrkan i Borås tre förskolor. Vi finns i samma byggnad som Kyrkans Hus på Klintesväng 1, invid Sjöbo kyrka.

fakta om änglabackens förskola

På Änglabackens förskola finns det plats för 35 barn i åldrarna 1-5 år. Största delen av dagen, kl. 9:00-14:30, är barnen delade i två grupper, Roten och Kronan. Förutom våra egna ytor runt om förskolan har vi skogsmarker precis in på knuten, dit vi gör utflykter av olika slag.

Förskolan har öppet vardagar kl. 06:30-17:30. Förskolan stänger fyra veckor på sommaren samt två dagar per termin för fortbildning. Avgiften är densamma som i den kommunala förskolan.

I Svenska kyrkans förskolor finns inga religiösa förväntningar på barnen och deras vårdnadshavare. Verksamheten regleras av Skollagen och Läroplan för förskolan. Borås Stad ansvarar för tillsynen.

Verksamheten på Änglabackens förskola

På förskolan har vi ett temainriktat arbetssätt. Det innebär att vi varje termin arbetar med ett nytt tema som genomsyrar hela vår verksamhet. Vi uppmärksammar temat i sånger, lekar, samlingar, idrott, lek och skapande verksamhet.

Vårt mål är att erbjuda barnen en välplanerad verksamhet som utgår ifrån barnens individuella förutsättningar. Barnen ska:

  • känna trygghet
  • utvecklas efter sin förmåga
  • bli bemött av behörig och kunnig personal
  • få mat lagad i eget kök
  • bli sedd efter sitt behov
  • få vara delaktig i en grupp, känna tillhörighet och gemenskap
  • få vara unik och lära sig om allas lika värden.

Maten på Änglabackens förskola

Förskolan har en kock som lagar all mat från grunden. Maten lagas i så stor utsträckning som möjligt med ekologiska, kravmärkta eller närodlade varor.

Ansöka till ÄNGLABACKENS FÖRSKOLA

Du ansöker om plats på förskolan via Borås Stads självservice.

Varmt välkommen att ta kontakt med oss!

Roten, 033-17 94 97
Kronan, 033-17 94 73

E-post till enhetschef Cecilia Hansson.

Har ni frågor och funderingar kring förskolan kan ni även vända er till rektor Maria Cedenblad, 033-17 95 03, e-post till Maria Cedenblad.