Foto: Alex Giacomini /Ikon

4. Caroli - Lilla gruppen

Lilla gruppen kommer att bestå av max sex konfirmander. Vi åker inte på läger, men kommer att göra två dagsutflykter tillsammans.

Om fler än sex konfirmander anmäler sig delar vi in i mindre smågrupper. Gruppen planerar tillsammans vad vi gör på träffarna, det kan till exempel vara pyssel, film, diskussioner eller spel. Konfirmandtiden innebär också att gå på några gudstjänster.

Träffar: Onsdagar udda veckor i Caroli församlingshem, kl. 16-17:30
Start: 29 september 2021 kl. 16 i Caroli församlingshem
Konfirmation: Lördag 4 juni 2022 i Caroli kyrka
Maxantal: 6
Kontaktperson, ej anmälan:
Barbro Lansford, församlingspedagog
Telefon: 033-17 94 95
E-post: barbro.lansford@svenskakyrkan.se

Till anmälan