1. Sjöbo - Hållbart liv

Vi utforskar tro och liv tillsammans. Fokus på hållbarhet med aktiviteter både ute och inne.

Träffar: Tisdagar, ojämna veckor, kl. 17-19 och en söndag i månaden
Informationsträff: För föräldrar och konfirmander 3 oktober kl 10 i Sjöbo kyrka
Start: 12 oktober 2021
Läger: 29-31 oktober 2021 på Bovik. 2022 läger på Flämslätt stiftsgård utanför Skara, datum kommer
Konfirmation: 22 maj 2022 i Sjöbo kyrka
Kontaktperson, ej anmälan:
Patrik Ahlmark, präst
Telefon: 033-17 94 71
E-post: patrik.ahlmark@svenskakyrkan.se

Till ANMÄLAN