Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Boo församling Besöksadress: UTÖVÄGEN 4, 13230 SALTSJÖ-BOO Postadress: BOX 3, 13221 SALTSJÖ-BOO Telefon:+46(8)7476600 E-post till Boo församling

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Sjukhuskyrkan

Sjukhuskyrkan är till för dig som patient, personal, anhörig och närstående på Nacka sjukhus och inom hemsjukvården.

När man blir sjuk kan frågor komma upp till ytan på ett sätt som de kanske tidigare aldrig gjort. Vid samtalen förs inga journaler och vi som möter dig har absolut tystnadsplikt. 

Vi hjälper gärna till i kontakten med andra kyrkor och samfund samt företrädare för andra religioner. En finsktalande präst står till förfogande för samtal och stöd i första hand på Nackahemmet men även på de övriga avdelningarna.

Vad verksamheten syftar till
Den gemensamma symbolen för alla sjukhuskyrkor i Sverige är blomman som spirar med nytt liv ur den avhuggna grenen mot bakgrund av ett kors. Blomman symboliserar:

 • Den trotsiga tron.
 • Det outsinliga hoppet och Guds oändliga kärlek till varje människa.
 • Det brustna blir helt igen.
 • De flesta människor bär på frågor om livets mening.

Sjukhuskyrkan ger stöd åt dig som är patient:

 • som behöver tala med en medmänniska
 • som vill samtala om andliga frågor
 • som vill ha förbön
 • som vill ha nattvard
 • som vill att vi gör hembesök

För dig som är närstående:

 • som behöver samtal i Din livssituation

För dig som är personal på sjukhuset:

 • som behöver handledning i din livssituation/arbetssituation, individuellt eller i grupp
 • som önskar vår medverkan i utbildning
 • som behöver krisstöd