Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Boo församling Besöksadress: UTÖVÄGEN 4, 13230 SALTSJÖ-BOO Postadress: BOX 3, 13221 SALTSJÖ-BOO Telefon:+46(8)7476600 E-post till Boo församling

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Retreat

För dig som vill veta mer om vad en kristen retreat innebär

Nästa tillfälle
Söndag 9 juni kl 12.30-18.30 har du möjlighet att vara med på retreatdag i Boo kyrka. Läs mer och anmäl dig här.

Att stanna upp
Retreat betyder ”att dra sig undan”. Det är en möjlighet att stanna upp i en vardag som för en del av oss kan vara full av stress, måsten och göranden. Det är också en möjlighet att ge dig själv utrymme för tystnad i en tid där vi översköljs intryck nästan var vi än befinner oss. I en retreat ger du dig tid för att lyssna till dig själv och till Gud.

I Boo församling ordnar vi regelbundet retreater varje höst och vår. Till det yttre kan våra retreatdagar ha lite olika innehåll, ske på olika platser och variera i längd. Den grund som våra retreater vilar på är att det djupast sett är Gud som bjuder in var och en av oss att för en tid dra oss undan. Jesus bjuder dig och mig till vår grundläggande kallelse, att vara: ”Följ med mig bort till en öde trakt, så att vi får vara ensamma och ni kan vila er lite.” - Markusevangeliet kapitel 6, vers 31.

Att vara i tystnad
I retreaten får vi ta emot tystnaden som en gåva. Tystnaden hjälper oss att lyssna in oss själva och Gud. Tystnaden och en god yttre miljö kan vara en hjälp att tala sant och ärligt om det egna livet. Tystnaden kan ge en möjlighet att börja få syn på livet så som det faktiskt ser ut och inte så som vi tänker att det borde vara. I retreaten kan vi börja närma oss en ärligare relation till oss själva och till Gud. Gud längtar inte efter den perfekta människan, utan efter den ärliga människan. Tystnaden är också en hjälp till ett inre fokus. I tystnaden får vi möjlighet att lyssna till vad vi vill och längtar efter, på djupet. I en tillvaro där vi ofta blir splittrade av många olika viljor, önskemål och saker som händer, är retreaten en möjlighet att få tillåta sig själv att smalna av sitt fokus till här och nu.

Retreatdagarna bygger på en väl genomarbetat ordning med tid för vägledning, bön och egen tid. Den yttre ramen är gemensam, men den inre retreaten, den med dig själv och den med Gud, är högst unik och individuell. Under en retreat får vi över tid öva upp lyhördhet till vad det är Gud bjuder in var och en av oss till, just denna retreat, och lägga upp retreatdagen utifrån detta.

Fortsättning i vardagen
Det vi får syn på under en retreat får vi sedan bära med oss ut i vår vardag. Även om retreaten innebär att dra sig undan, så lever vi vårt liv i vår högst konkreta vardag. Det som sker i retreaten får ge bäring in i vardagen. Och det vi är med om i vardagen bär vi med oss in i retreaten. Så sker en växelverkan mellan att vara och att göra, att vila och att arbeta. Retreaten påminner oss om vår grundläggande kallelse inför Gud. Inför Gud får vi först och främst vara. Det vi gör är alltid sekundärt i förhållande till att vara inför och med Gud.

Ibland upptäcker vi i retreaten en längtan att fördjupa tiden för stillhet, bön och reflektion i vardagen. Vänd dig då till någon av församlingens präster eller diakoner som du har förtroende för, för att be om hjälp och vägledning till att hitta vägar till fördjupning i din vardag. Att sträva efter att regelbundet fira gudstjänst på söndagarna är ett gott sätt att ge sig själv tid till fördjupning i vardagen. I Boo församling finns också särskilda grupper med detta fokus, bland annat Bibelgruppen. Tala gärna med någon av församlingens präster eller diakoner för att få mer information om sammanhang och gemenskaper som kan passa just dig.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta David Sjogerlöv och Pia Guillard.

Pia Guillard

Pia Guillard

Boo församling

Diakon

David  Sjogerlöv

David Sjogerlöv

Boo församling

Präst