Vårtecken på Boo kyrkogård

Nu är det slutkånkat- vattnet på kyrkogårdens servicestationer är påvridet!