Renovering av Boo kyrkmur

Under v. 25 med början den 17/6-24 påbörjas renovering av Boo kyrkmur vid Boo Kyrkväg 8.

Renoveringen kommer att göras i två etapper, om två sträckor, ca 10 meter och 30 meter. Erforderliga avspärrningar kommer att göras med hänvisning för gående samt övrig trafik.

Arbetet är beräknat att pågå under ca. 4 veckor och vara avlutat senast under v 29.

 

Kontakt

Ansvarig entreprenör är Yster Construction AB: Erik Dahlén, tel. 073- 717 77 73

Arbetsledare, Boo Kyrkogårdsförvaltning, tel. 08 747 69 06

Kyrkogårdschef: Lotta Ekholm, tel. 08 747 69 02