Må bra - gruppen

En promenadgrupp på torsdagar kl 10-11.30 för dig som uppskattar rörelse, frisk luft och gemenskap.

Vi promenerar omkring en timme i två grupper med olika promenadtempo. Tillsammans får vi möta årstidernas växlingar i vårt närområde med både bostadsområden och skogen.

Vi promenerar oavsett väderlek. Samlingen avslutas med kaffe och smörgås. Ingen föranmälan. Deltagandet är kostnadsfritt.

TORSDAGAR
Kl 10-11.30
Samling utanför Kyrkans hus, Orminge C.

Karin Gustafsson

Boo församling

Diakon