Enastående föräldrar med barn

Ett andrum i vardagen för dig som ensamstående med barn. Välkomna på bland annat middag, spel, lek och andakt en fredag i månaden från september till december

Välkomna till dukat bord! Kvällar för dig som är ensamstående med barn. Vi börjar med att äta middag tillsammans. Vi umgås med varandra och våra barn genom trevliga aktiviteter och knyter nya kontakter. Här finns plats för samtal, pyssel, skapande, spel, lek och andakt. Kostnadsfritt!

Anmälan till: sophie.skoldeberg@svenskakyrkan.se
Fredagar: 10/9, 8/10, 12/11, 10/12
Kyrkans hus, Orminge C. Kl. 17.00-19.00