Digital sorgestödsgrupp

För dig som mist en närstående

Denna grupp vänder sig till dig som mist en vuxen nära anhörig. I gruppen ges möjlig­het att dela tankar och erfarenheter med andra i en liknande situation. Tillsammans hjälper vi varandra en bit på vägen.

Vi möts via den digitala plattformen Zoom. Det bör ha gått minst tre månader efter förlusten. Gruppen har max 5 deltagare. Det kostar ingenting att delta. Välkommen!

Start: 11 mars kl.17-18.30
Tillfällen: 6 torsdagar
Anmälan: Karin Gustafsson, diakon.
karin.g.gustafsson@svenskakyrkan.se
08-747 66 23

Karin Gustafsson

Karin Gustafsson

Boo församling

Diakon

Mer om Karin Gustafsson

Diakon