Boo kyrka rustas för 100-årsjubileum

Boo kyrka invigdes 1923 och nu närmar sig 100-årsjubileet. Inför firandet får kyrkan en välbehövlig renovering och rustas för framtiden.

I slutet av 1800-talet användes Boo kapell som socknens kyrka. På andra sida Baggensstäket låg kyrkogården. Det behövdes en större och mer lättillgänglig kyrkogård, och den började anläggas 1910 på sluttningen bredvid Sågtorpsskolan. Först 1916 fattades beslut om att bygga en ny kyrka på samma plats. Ärkebiskop Nathan Söderblom tyckte att Boo behövde en ordentlig kyrka för att få bli eget pastorat.

Flera olika förslag på en ny kyrka ritades. Det skulle bli en relativt liten byggnad utan torn, och den skulle ligga bredvid Sågtorpsskolan. Men några församlingsbor hade större ambitioner och lät arkitekten Martin Hedmark rita ett förslag på en pampig vitputsad kyrka med högt torn och plats för en församlingssal i suterräng. Kyrkan skulle ligga på krönet av kyrkogården. Det storslagna förslaget klubbades igenom 1921 och två år senare stod Boo kyrka klar.

Arkitekten Martin Hedmark inspirerades av italienska och sydfranska kyrkor, med valvbågar och stenkolonner som skapar ett rymligt och imponerande kyrkorum. De fyra kolonnerna och även dopfunten är gjorda av granit som bröts vid Sågtorps skola. Målningarna som pryder taket i koret längst fram i kyrkan målades först 1944 av Olle Hjortzberg.

I kyrkan finns ett stort antal saker av historiskt värde, många av dem skänkta av församlings­bor. Dopfatet i silver är gjutet av idrottspriser, kyrkskeppet sägs vara så gammalt som från 1775, och många av konst­verken är från 1600- och 1700-talen.

Passa gärna på att besöka kyrkan under hösten innan den stängs för renovering!

Renoveringen i korthet

Ökad tillgänglighet. Med en hiss och en ny och säkrare trappa blir det lättare att ta sig mellan kyrkorummet och nedervåningen. I dagsläget måste besökarna gå i en mycket brant spiraltrappa eller gå runt hela kyrkan på utsidan.

Bättre utrymmen på nedervåningen. Genom att gräva ut berget under kyrkan fördubblas utrymmena. Det betyder att vi kan ha ytterligare en kyrksal för minnesstunder, söndagsskola och andra träffar. Dessutom moderniseras köket. Sakristian kommer däremot att bevaras i ursprunligt skick.

Underhållsarbeten. Kyrkan får en grundlig renovering av el- och vattenledningar, golv, väggar och valv för att försäkra oss om att den håller i många år framåt. Kyrkorummet kommer efter renoveringen se ut som tidigare. Alla ingrepp görs i samråd med länsantikvarien och andra experter på området.
Glasrum för lekande barn. För att stänga ute ljud från hissen sätts en vägg upp längst bak i kyrkorummet. Som en bonus skapas ett utrymme som kan anpassas för föräldrar med små barn. Glasvägg och högtalare innebär att föräldrar kan ta del av gudstjänster och konserter, samtidigt som de yngsta barnen kan leka.

Kyrkan stängs 2021-2022. Under förutsättning att alla beslut har fattats, så påbörjas arbetet under hösten 2021 och kyrkan stängs. Begravningar kan istället hållas i ceremonilokalen Duvan intill kyrkan. Dop och vigslar hålls i Boo kapell eller Kummelnäs kapell. Söndagens gudstjänst kommer att flyttas till Kyrkans hus i Orminge centrum. Målsättningen är att öppna kyrkan under 2022, för att sedan fira 100-årsjubileet med pompa och ståt året därpå.

Kontaktperson

Peter Hagsten

Peter Hagsten

Boo församling

Fastighetsförvaltare