Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Boo församling Besöksadress: UTÖVÄGEN 4, 13230 SALTSJÖ-BOO Postadress: BOX 3, 13221 SALTSJÖ-BOO Telefon:+46(8)7476600 E-post till Boo församling

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Miljö

Församlingens arbete verkar för en bättre miljö, både lokalt och globalt. Vi strävar även efter internationell rättvisa. Vi märker till vår glädje att det finns en förväntan hos de barn, unga och föräldrar vi möter att vi ska reflektera och agera miljömässigt. 

Grunden för vårt miljöarbete vilar på att tron att allt är skapat av Gud och att människan är skapad av Gud.  

Vi är miljödiplomerade
Boo församling genomgår Svenska kyrkans miljöcertifieringsprogram för hållbar utveckling. Programmet säkrar att miljölagarna följs och att verksamheten bidrar till en hållbar utveckling. Allt från vårt praktiska arbete, förvaltning och kommunikation inkluderas.
I december 2014 diplomerades vi för Fas 1 och i maj 2018 för Fas 2, men arbetet slutar inte där. Nu ska alla goda rutiner upprätthållas och strävan efter en bättre miljö fortsätta.

Butik, bidrag och kommunikation 
I Kyrkans hus butik och café säljer vi krav- och rättvisemärkta produkter från skilda delar av världen. Vi strävar efter att i stor utsträckning sköta vår kommunikation via internet för att minska pappersanvändandet. 

Fikapengar, sånger och miljöundervisning
I våra barn- och ungdomsgrupper strävar vi ständigt efter att bedriva en praktisk miljöundervisning. Vi har miljö- och globaltema i våra gudstjänster med stora och små. I våra barnkörer sjunger vi sånger med miljö-och globalrättvisetema.

Fikapengarna från våra verksamheter skänks till SOS-barnbyar och barnhemsprojektet Moyoi Tanzania.

Kollekt, sopsortering och rättvisemärkt
Den kollekt som samlas in i kyrkan blir ett bidrag till att skapa en bättre värld. Det kan vara på lokal nivå med bidrag till organisationer som arbetar med att hjälpa kvinnor som far illa i Sverige. Det kan även vara på global nivå genom exempelvis bidrag till katastrofdrabbade människor.  

I vårt dagliga arbete stänger vi av datorn, släcker lampor, sorterar sopor, slösar inte med papper, etc. Idag serverar vi endast kravmärkt kaffe och te i våra verksamheter.