Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Boo församling Besöksadress: UTÖVÄGEN 4, 13230 SALTSJÖ-BOO Postadress: BOX 3, 13221 SALTSJÖ-BOO Telefon:+46(8)7476600 E-post till Boo församling

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Kyrkvärd

Skulle du vilja komma nära församlingens verksamhet på ett nytt sätt? Är du nyfiken och vill vara med bakom kulisserna? Engagera dig i förtroendeuppdraget kyrkvärd! För att bli kyrkvärd krävs det att du är medlem i Svenska kyrkan, att du är över 16 år och att du väljs in av kyrkorådet.

Uppdraget består i att agera värd vid församlingens gudstjänster och mässor i Boo kyrka. Två av församlingens kyrkvärdar medverkar även vid Kyrkorådets möten.

Helhet och omsorg 
Som kyrkvärd är du betydelsefull för verksamheten. Inledningsvis möter och välkomnar du gudstjänstbesökarna. Du delar ut agendor och psalmböcker. Vidare bistår du prästen i hans, eller hennes, arbete. Det innebär till exempel förberedelse och genomförande av nattvard samt textläsning. Två kyrkvärdar tjänstgör vid varje gudstjänst/mässa. De ansvarar gemensamt för insamling och räkning av kollekt. Som kyrkvärdarna får du ekonomisk ersättning för ditt arbete. Den ges per genomfört uppdrag. 

Idag är 14 personer verksamma som kyrkvärdar i Boo församling. Det är både män och kvinnor som är aktiva.

Vill du bli kyrkvärd? 
Kontakta Eva-Lisa Söderström för samtal och mer information.

Eva-Lisa  Söderström

Eva-Lisa Söderström

Boo församling

Präst