Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Boo församling Besöksadress: UTÖVÄGEN 4, 13230 SALTSJÖ-BOO Postadress: BOX 3, 13221 SALTSJÖ-BOO Telefon:+46(8)7476600 E-post till Boo församling

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Kyrkogårdsutskottet

Kyrkogårdsutskottet arbetar med frågor som handlar om församlingens kyrkogårds- och begravningsverksamhet. 

Kyrkogårdsutskottet består av sex ledamöter och en ersättare. Ledamöterna har sina uppdrag från 2014-2017.

Kyrkogårdsutskottet sammanträder en gång per månad. De hanterar då bland annat de frågor som inkommer till församlingen. 

Länsstyrelsen förordnar begravningsombud enligt 10 kap 2 § begravningslagen. Det är Nacka kommun som föreslår namn på begravningsombudet till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen har förordnat Johanna Magnusson som kommunens begravningsombud för perioden 2015-2018. 

Begravningsombudet företräder alla andra samfund och de som valt att lämna Svenska kyrkan. Begravningsombudet kallas till kyrkogårdsutskottets alla möten i Boo församling.